Naše zjištění
30. 4. 2001

Občané se na vývoj společnosti v České republice dívají s rostoucí nadějí

Od překonání kritického bodu na konci roku 1999 lidí, kteří se ztotožňují se současným vývojem společnosti, přibývá. V roce 2000 i nyní, v první třetině roku 2001, příznivý obrat pokračoval, byť s menšími výkyvy (krize v ČT).

Informace z výzkumu Trendy 4/2001

Občané se na vývoj společnosti v České republice dívají
s rostoucí nadějí

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-8. dubna 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1749 občanů.

Několikrát do roka se STEM ptá občanů na to, jak hodnotí vývoj v ČR. Jednak zjišťuje, zda se „situace v České republice vyvíjí všeobecně správným nebo nesprávným směrem“ (dotázaní vybírají z možností „správným směrem“, „nesprávným směrem“ a „nesměřuje nikam“), jednak zkoumá, zda se správným směrem vyvíjí naše společnost (občané vyjadřují souhlas či nesouhlas s vývojem správným směrem na čtyřstupňové škály – „určitě ano“, „spíše ano“, „spíše ne“, „určitě ne“). Oba přístupy se dobře doplňují a vytvářejí celkový obraz vývoje u nás.

Omezíme-li se jen na období menšinové Zemanovy vlády, pak můžeme v názorech veřejnosti odlišit dvě fáze. Výrazný pokles optimismu, kulminující hlubokým rozčarováním společnosti na podzim roku 1999, a uklidnění, provázené novými nadějemi, od překonání tohoto kritického bodu. V roce 2000 i nyní, v první třetině roku 2001, příznivý obrat pokračoval, byť s menšími výkyvy (krize v ČT). Trend je tedy zřetelně příznivý a optimistický, nelze však přehlédnout skutečnost, že velmi početná část populace (plných 40 % !) se jen velmi těžko rozhoduje mezi „spíše správným“ a „spíše nesprávným“ směrem vývoje naší společnosti, neboť se v podstatě domnívá, že „situace v ČR nesměřuje nikam“.

Otázka „Myslíte si, že se situace v České republice vyvíjí všeobecně správným nebo nesprávným směrem?“ i otázka „Myslíte si, že se naše společnost vyvíjí správným směrem?“ mají výrazně politický podtext. Lidé nehodnotí situaci či společnost zdaleka jen podle objektivních ekonomických či sociálních kritérií, ale jsou ovlivňováni také svými politickými sympatiemi. Od doby, kdy se ČSSD stala stranou vládní a tedy se i její stoupenci identifikovali s „vládnoucí mocí“, oddělili se ještě výrazněji od ostatních stran příznivci KSČM, v naprosté většině programově odmítající polistopadový kurs vývoje České republiky a změny v naší společnosti.

Pramen: STEM, Trendy 1994-2001

      

Pramen: STEM, Trendy 1998-2001

Pramen: STEM, Trendy 1996-2001

Pramen: STEM, Trendy 3/2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politická orientace, směr vývoje společnosti