Naše zjištění
11. 11. 2004

Občané požadují, aby Grossova vláda přistoupila k zásadní reformě zdravotnictví a sociální oblasti

Ačkoli je premiér Stanislav Gross stále jedním z nejpopulárnějších českých politiků, očekávání veřejnosti spojená s jeho kabinetem v ekonomické oblasti jsou zatím rozpačitá až pesimistická. Asi tři čtvrtiny (77 %) občanů mají za to, že vládě se nepodaří dodržet plánovaný schodek státního rozpočtu na letošní rok.

Informace z výzkumu STEM Trendy 10/2004

Občané požadují, aby Grossova vláda přistoupila k zásadní reformě zdravotnictví a sociální oblasti

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3. – 11. října 2004. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1671 respondentů.

Ačkoli je premiér Stanislav Gross stále jedním z nejpopulárnějších českých politiků, očekávání veřejnosti spojená s jeho kabinetem v ekonomické oblasti jsou zatím rozpačitá až pesimistická. Asi tři čtvrtiny (77 %) občanů mají za to, že vládě se nepodaří dodržet plánovaný schodek státního rozpočtu na letošní rok. Zhruba stejně (74 %) je těch, kteří nevěří, že se vládě podaří dosáhnout urychlení hospodářského růstu. Pokud jde o to, zda Grossova vláda dává naději, že přinese prospěch naší zemi, jsou názory optimističtější – dvě pětiny (40 %) více nebo méně souhlasí a vůbec naději s Grossovou vládou nespojuje jen necelá pětina.

Pramen: STEM, Trendy 10/2004

Řešení problému schodku veřejných financí zvyšováním daní předpokládají téměř tři čtvrtiny (72 %) občanů. O něco méně, ale stále více než polovina (59 %) si myslí, že vláda nakonec přistoupí k výrazným škrtům ve výdajích na zdravotnictví a sociální oblast.

Pramen: STEM, Trendy 10/2004

Naprostá většina občanů (84 %) se domnívá, že vláda by měla urychleně přistoupit k zásadní reformě ve zdravotnictví a sociální oblasti. Podstatně méně jednoznačné jsou názory, zda by vláda měla urychlit privatizaci dosud státních firem. V této otázce je veřejnost rozdělena na dvě přibližně stejně velké skupiny zastánců a odpůrců (48 % : 52 %).

Pramen: STEM, Trendy 10/2004

Zatímco v otázce potřeby urychlené reformy zdravotnictví a sociální oblasti je, z hlediska stranických preferencí, konsensus, logicky rozdílné jsou názory elektorátů na urychlenou privatizaci státních podniků. Mezi příznivci stran vládní koalice ji požaduje necelá polovina, mezi stoupenci ODS dvě třetiny a mezi sympatizanty KSČM naopak jen asi čtvrtina.

Pokud jde o očekávání rozhodnutí i výsledků Grossovy vlády, příznivci KDU-ČSL a především stoupenci ČSSD jsou znatelně optimističtější než přívrženci opozičních stran. Méně často si myslí, že vláda bude muset sáhnout ke zvyšování daní a škrtům ve výdajích na zdravotnictví, a častěji doufají v dodržení plánovaného schodku státního rozpočtu, v urychlení hospodářského růstu a v to, že Grossova vláda dává naději, že přinese zemi prospěch. Za pozornost však také stojí, že výrazné škrty ve zdravotnictví a sociální sféře očekává téměř polovina příznivců ČSSD, a pokud jde o řešení rozpočtového schodku zvyšováním daní, počítá s ním nadpoloviční většina všech elektorátů, včetně ČSSD.

Pramen: STEM, Trendy 10/2004

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ČSSD, politici ČSSD, vláda