Naše zjištění
27. 11. 2014

Občané o důchodech a sociální politice

Více než polovina lidí (57 %) by spíše podpořila rodiny s dětmi, než by zvyšovala důchody. Podpora rozšiřování sociálních služeb namísto zvyšování sociálních dávek je ještě vyšší (aktuálně ji prosazuje 73 % občanů) a v dlouhodobém pohledu stále roste. Shodné je zastoupení názorů, zda více investovat do ochrany životního prostředí nebo zvýšit různé sociální dávky. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2014 VYDÁNO DNE  27.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2014

VYDÁNO DNE  27. 11. 2014

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK

Více než polovina lidí (57 %) by spíše podpořila rodiny s dětmi, než by zvyšovala důchody. Podpora rozšiřování sociálních služeb namísto zvyšování sociálních dávek je ještě vyšší (aktuálně ji prosazuje 73 % občanů) a v dlouhodobém pohledu stále roste. Shodné je zastoupení názorů, zda více investovat do ochrany životního prostředí nebo zvýšit různé sociální dávky.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října až 9. listopadu 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1071 respondentů.

Společnost STEM dlouhodobě a systematicky sleduje názory občanů ČR na otázky sociální politiky. Z časové řady výsledků vyplývá, že česká veřejnost byla od druhé poloviny 90. let výrazně pro to, aby se pomáhalo spíše rodinám s dětmi než důchodcům. O deset let později se začala část lidí přiklánět k názoru, že důchodci jsou na tom hůře. Hlasy pro podporu rodin nicméně stále převažují, v letošním roce by se tak rozhodlo 57 % lidí, pro zvýšení důchodů je 43 %. Toto rozložení odpovědí je od roku 2007 až dodnes prakticky neměnné.

"Představte si, že byste měl(a) rozhodnout o tom, zda zvýšit důchody pro staré lidi, nebo rozšířit finanční pomoc poskytovanou rodinám s dětmi. Pro které z následujících řešení byste se rozhodl(a)?"

Pramen: STEM, Trendy 1997-2014

Názory na zaměření sociální politiky jsou ovlivněny především věkem respondentů a jejich sociálním postavením. Příliš nepřekvapí, že preferenci podpory rodinám s dětmi prosazují spíše mladší lidé a že starší občané a důchodci se přiklánějí ke zvyšování důchodů. Jak ukazuje následující graf, pouze v roce 1997 důchodci (59 % z nich) upřednostňovali rozšířit finanční pomoc poskytovanou rodinám s dětmi na úkor zvýšení důchodů. Od roku 1999 se ve skupině důchodců už prosazuje důraz na zvýšení důchodů.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
dávky, důchody, rodiny s dětmi, sociální politika, životní prostředí