Naše zjištění
22. 1. 2010

Občané ČR hodnotí rok 2009 z osobního hlediska a z hlediska společnosti

Zhruba dvě třetiny Čechů říkají, že jsou celkově spokojeni se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2009 jako úspěšný 53 % lidí, pouze 14 % občanů jej však považuje za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V tomto ohledu je hodnocení roku 2009 na nejhorší úrovni od roku 1998. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2010 VYDÁNO DNE 22. 1.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 01/2010

VYDÁNO DNE 22. 1. 2010

ROK 2009 BYL OSOBNĚ ÚSPĚŠNÝ PRO POLOVINU LIDÍ,
SPOLEČNOSTI VŠAK ÚSPĚCH NEPŘINESL.

Zhruba dvě třetiny Čechů říkají, že jsou celkově spokojeni se svým životem. Z vlastního pohledu hodnotí rok 2009 jako úspěšný 53 % lidí, pouze 14 % občanů jej však považuje za rok, který přinesl úspěch v rozvoji společnosti. V tomto ohledu je hodnocení roku 2009 na nejhorší úrovni od roku 1998.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 2. – 11. ledna 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1297 respondentů.

Na počátku nového roku lidé obvykle bilancují. V lednovém průzkumu STEM jsme se lidí ptali, jak jsou celkově spokojeni se svým životem a jak hodnotí uplynulý rok z hlediska svého úspěchu a úspěchu celé společnosti.

Rok 2009 byl poznamenán rozvíjející se ekonomickou a finanční krizí, doprovázela ho i značná nestabilita na domácí politické scéně, která na podzim vyvrcholila ústavní krizí. Je pochopitelné, že všechny tyto skutečnosti velmi zasahují do našich životů a v okamžiku, kdy mají lidé bilancovat nad právě skončeným rokem, v jejich hodnocení se tyto věci negativně odrážejí. Proto také rok 2009 nejvíce lidí popisuje slovy vyjadřujícími zklamání, strach, obavy (viz tisková zpráva STEM z 21. ledna 2010).

Aktuální průzkum ukazuje, že ač si lidé uplynulý rok spojují spíše s negativními pocity, jejich celková spokojenost s životem je poměrně dobrá. Většina lidí (67 %) je celkově se svým životem spokojena. Jen mírně více než polovina dotázaných (53 %) však uplynulý rok 2009 pokládá pro sebe osobně za úspěšný a jen velmi malá část lidí (14 %) se domnívá, že nedávno skončený rok 2009 přinesl úspěch v rozvoji celé naší společnosti.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Vysvědčení naší společnosti
vývoj společnosti