Naše zjištění
30. 11. 2012

Obavy ze ztráty zaměstnání

Nezaměstnanosti se obávají dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Je to úroveň v dlouhodobém srovnání vysoká, ale v posledních dvou letech stabilní. Nemění se ani to, jakým způsobem by byli lidé ohrožení ztrátou místa ochotni této hrozbě čelit.

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 11/2012

VYDÁNO DNE 30. 11. 2012

 

OBAVY ZE ZTRÁTY ZAMĚSTNÁNÍ ROSTOU, ALE STĚHOVAT SE ZA PRACÍ LIDÉ STÁLE NECHTĚJÍ.

Nezaměstnanosti se obávají dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Je to úroveň v dlouhodobém srovnání vysoká, ale v posledních dvou letech stabilní. Nemění se ani to, jakým způsobem by byli lidé ohrožení ztrátou místa ochotni této hrozbě čelit. Naprostá většina z nich by přijala hůře placenou práci anebo i práci mimo svůj současný obor, ale jen asi dvě pětiny z nich by byly ochotny se za prací stěhovat do jiného kraje.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 27. října až 5. listopadu 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1062 respondentů.

Míra nezaměstnanosti od poloviny roku 2009 kolísá (zčásti sezónními vlivy) zhruba mezi 7,5 až (téměř) 10 procenty. Obavy lidí z nezaměstnanosti velmi mírně rostou. Z ekonomicky aktivních mají obavy dvě třetiny lidí,  třetina má obavy silné.

„Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?"

(populace bez důchodců)

Pramen: STEM, Trendy 11/2012, 816 respondentů (bez důchodců)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
nezaměstnanost, obavy