Naše zjištění
13. 10. 2000

Obavy z vývoje ekonomiky ustupují

V celém období existence samostatného českého státu zachovávali lidé ve vztahu k ekonomickým perspektivám značnou ostražitost. Dokonce i v období zřetelného hospodářského vzestupu více než 50 % občanů mělo pocit nejistoty a obav z toho, jak se bude dále naše ekonomická situace vyvíjet.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Obavy z vývoje ekonomiky ustupují

 

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

V celém období existence samostatného českého státu zachovávali lidé ve vztahu k ekonomickým perspektivám značnou ostražitost. Dokonce i v období zřetelného hospodářského vzestupu více než 50% občanů mělo pocit nejistoty a obav z toho, jak se bude dále naše ekonomická situace vyvíjet. Tento podíl se prudce zvýšil v období politické krize v roce 1997 a s výjimkou přechodného „volebního optimismu“ v létě 1998 se udržoval kolem 80%. Rok 2000 naznačuje změnu k lepšímu. Podíl lidí, kteří vyjadřují obavy z budoucnosti ekonomiky, klesl pod 70%, což je nejnižší stav od roku 1997.

Co ukazuje podrobnější analýza? K poklesu obav v porovnáním se zářím 1999 došlo téměř u všech skupin obyvatelstva. Zajímavější a pro vývoj v posledních dvou letech ilustrativnější je však porovnání současnosti s dobou krátce po nástupu Zemanovy vlády (září 1998). Toto porovnání ukazuje:

výrazný pokles obav u stoupenců US (podíl v září 1998 byl ovšem zřejmě ovlivněn „povolebním šokem“)

zřetelný pokles obav u voličů vládní ČSSD

trvalou nespokojenost komunistů

prohlubující se diferenciaci pocitů u lidí s nižším a vyšším vzděláním (obavy se zmenšují u lidí s maturitou a vysokou školou)

snížením nejistoty ve skupině zaměstnanců

naproti tomu nezaměstnaní dále projevují krajní obavy, což může vyjadřovat obtíže se získáním nové práce, větší než v roce 1998

Obavy z ekonomického vývoje projevují zcela logicky nejčastěji lidé, kteří označují svou domácnost za „v zásadě chudou“ (97%), naproti tomu ze skupiny „solidně zajištěných“ pociťuje nejistotu jen 35% osob.

Regionální rozdíly v míře obav nejsou příliš výrazné (podle „starých“ krajů všechny v rozmezí 60-74%), což ukazuje, že propad ekonomicky slabších či vysokou nezaměstnaností postižených regionů se dále neprohlubuje.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1989, 9/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1998, 9/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1998, 9/1999, 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace, obavy, politická orientace