Naše zjištění
19. 3. 2008

Obavy z nezaměstnanosti jsou na nejnižší úrovni od roku 1998

S tím, jak v posledních třech letech klesá v České republice nezaměstnanost, ustupují i obavy občanů z toho, že by se zařadili mezi nezaměstnané. Nezaměstnanosti se obává každý druhý ekonomicky aktivní občan ČR. Současného systému podpor a sociálních dávek jako motivačního prvku k práci se zastává sice jen třetina občanů, je to však výrazně více než před rokem.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2008

 

 

OBAVY Z NEZAMĚSTNANOSTI JSOU NA NEJNIŽŠÍ ÚROVNI OD ROKU 1998

 


S tím, jak v posledních třech letech klesá v České republice nezaměstnanost, ustupují i obavy občanů z toho, že by se zařadili mezi nezaměstnané. Nezaměstnanosti se obává každý druhý ekonomicky aktivní občan ČR. Současného systému podpor a sociálních dávek jako motivačního prvku k práci se zastává sice jen třetina občanů, je to však výrazně více než před rokem.

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 7. března 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1320 občanů ČR.

 


Obavy lidí z nezaměstnanosti sleduje STEM pravidelně již od roku 1993. Pro dosažení větší objektivity a vypovídací schopnosti dat jsou do vyhodnocení výzkumu zařazovány odpovědi všech dospělých občanů ČR kromě důchodců, kteří již zpravidla strach ze ztráty zaměstnání nemají.  Letos v březnu byla otázka zjišťující obavy lidí ze ztráty jejich místa položena opět a ukázalo se, že obavy z nezaměstnanosti tíží přesně polovinu populace. Zcela bez obav o ztrátu zaměstnání je přibližně každý šestý člověk.

 

Pramen: STEM, Trendy 2008/3, 1010 respondentů


Při pohledu na dlouhodobý vývoj obav lidí z nezaměstnanosti jsou patrné čtyři vrcholy (přelom let 1999 – 2000, počátek roku 2001, duben 2004 a květen 2005), kdy podíl lidí obávajících se ztráty zaměstnání byl bezmála dvoutřetinový. Vzestup obav z nezaměstnanosti šel vždy ruku v ruce s vysokou mírou nezaměstnanosti, která byla ve všech těchto obdobích na úrovni přibližně 9 %. Období zvýšených obav ze ztráty zaměstnání střídají období „klidnější“, kdy se míra nezaměstnanosti dostává na nižší úroveň a podíl lidí pociťujících strach z nezaměstnanosti tvoří mírně více než polovinu populace. Mezi tato období patří i letošní březen, lze dokonce říci, že jde z hlediska dlouhodobého vývoje o rekordní hodnotu. Podobnou situaci lze vysledovat jen na konci roku 1998. Poslední naměřená míra nezaměstnanosti (za rok 2007) činí 4,8 %, jedná se o nejnižší hodnotu od roku 1997, kdy byla míra nezaměstnanosti na stejné úrovni. (Zdroj dat: ČSÚ – VŠPS).

 
Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, obavy