Naše zjištění
2. 12. 2011

Obavy z nezaměstnanosti a strategie lidí, jak nezaměstnanosti čelit

Nezaměstnanosti se obávají téměř dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Je to úroveň v dlouhodobém srovnání vysoká, ale v posledním roce stabilní. Nemění se ani to, jakým způsobem by byli lidé ohrožení ztrátou místa ochotni této hrozbě čelit.

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 11/2011

VYDÁNO DNE 2. 12. 2011

OBAVY Z NEZAMĚSTNANOSTI SE NEMĚNÍ, NEMĚNÍ SE ANI STRATEGIE LIDÍ, POKUD BY JIM HROZILA ZTRÁTA PRÁCE.

Nezaměstnanosti se obávají téměř dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Je to úroveň v dlouhodobém srovnání vysoká, ale v posledním roce stabilní. Nemění se ani to, jakým způsobem by byli lidé ohrožení ztrátou místa ochotni této hrozbě čelit. Naprostá většina z nich by přijala hůře placenou práci anebo i práci mimo svůj současný obor, ale jen asi dvě pětiny z nich by byly ochotny se za prací stěhovat do jiného kraje.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 7. listopadu 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů.

Míra nezaměstnanosti od poloviny roku 2009 kolísá mezi 8 až (téměř) 10 procenty, v posledním půl roce mírně klesla opět na hranici osmi procent. Obavy lidí z nezaměstnanosti se v posledním roce nemění. Z ekonomicky aktivních lidí mají obavy skoro dvě třetiny, třetina silné.

„Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?"

(populace bez důchodců)

Pramen: STEM, Trendy 11/2011, 949 respondentů (bez důchodců)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, obavy