Naše zjištění
22. 3. 2013

Obavy z nezaměstnanosti

Nezaměstnanosti se obávají dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Tento podíl v posledních dvou letech nijak výrazně neklesá ani neroste. Obavy z nezaměstnanosti jsou častější u méně vzdělaných a kvalifikovaných lidí. Současný systém podpor a sociálních dávek nepovažují za dostatečně motivační k pracovní činnosti více než tři čtvrtiny dotázaných občanů České republiky. INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 3/2013 VYDÁNO DNE 22. 3.

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 3/2013

VYDÁNO DNE 22. 3. 2013

 

OBAVY Z NEZAMĚSTNANOSTI SE DÁLE NEZVYŠUJÍ.

Nezaměstnanosti se obávají dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Tento podíl v posledních dvou letech nijak výrazně neklesá ani neroste. Obavy z nezaměstnanosti jsou častější u méně vzdělaných a kvalifikovaných lidí. Současný systém podpor a sociálních dávek nepovažují za dostatečně motivační k pracovní činnosti více než tři čtvrtiny dotázaných občanů České republiky.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 28. února až 8. března 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1091 respondentů.

Obavy lidí z nezaměstnanosti sleduje STEM dlouhodobě, již od roku 1993. Tyto obavy jsou ovlivněny jak obecnou situací, jejíž hodnocení vychází ze zprostředkovaných zkušeností, tak odrážejí pocit bezprostředního ohrožení u ekonomicky aktivních obyvatel.

Podle aktuálního průzkumu se nezaměstnanosti obávají dvě třetiny občanů v produktivním věku.

„Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?"

(populace bez důchodců)

Pramen: STEM, Trendy 2013/3, 796 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
nezaměstnanost, obavy