Naše zjištění
10. 6. 2014

Obavy z nezaměstnanosti

Nezaměstnanosti se nyní obávají dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Obavy z nezaměstnanosti jsou tradičně častější u méně vzdělaných lidí, u žen a dělnických profesí. Letos mírně ubylo lidí, kteří by byli ochotni v případě hrozby ztráty místa se stěhovat za prací, ale i těch, kteří by byli ochotni pracovat za nižší mzdu.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/2014

VYDÁNO DNE 10. 6. 2014

NEZAMĚSTNANOSTI SE OBÁVAJÍ DVĚ TŘETINY EKONOMICKY AKTIVNÍCH LIDÍ.

Nezaměstnanosti se nyní obávají dvě třetiny ekonomicky aktivních lidí. Obavy z nezaměstnanosti jsou tradičně častější u méně vzdělaných lidí, u žen a dělnických profesí. Letos mírně ubylo lidí, kteří by byli ochotni v případě hrozby ztráty místa se stěhovat za prací, ale i těch, kteří by byli ochotni pracovat za nižší mzdu. Nízká mobilita pracovní síly je u nás dlouhodobě velkou překážkou v řešení nezaměstnanosti.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY osobními rozhovory face-to-face s využitím kvótního výběru ve dnech 20.-27. května 2014 na reprezentativním souboru ČR. Dotázáno bylo 1093 osob starších 18 let.

V Česku bylo letos v dubnu podle nejnovějších statistik zhruba 560 tisíc osob bez práce. Z pohledu evropských čísel je Česká republika stále mezi zeměmi s relativně nízkou nezaměstnaností, ale hrozba ztráty práce je u nás trvale řazena mezi nejzávažnější problémy. V květnu se nezaměstnanosti obávaly zhruba dvě třetiny lidí v produktivním věku.

„Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?“

(populace bez důchodců)

Pramen: STEM, Trendy 5/2014, 815 respondentů (bez důchodců)

Podíváme-li se na časovou řadu, zjistíme, že obavy lidí z nezaměstnanosti jsou od roku 2010 na stabilní úrovni zhruba dvou třetin populace v produktivním věku.

„Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?"

(součet odpovědí „určitě ano“ + „spíše ano“ v %)

Pramen: STEM, Trendy 1993-2014

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
mzda, nezaměstnanost, obavy