Naše zjištění
5. 4. 2011

Obavy z nezaměstnanosti

V posledních třech letech vzrůstají obavy z nezaměstnanosti, v současné době je má 64 % ekonomicky aktivních občanů ČR. Tyto obavy významně souvisejí s nejvyšším dokončeným vzděláním, s vykonávanou profesí, věkem, materiálním zázemím i politickou orientací občanů. Značným problémem je to, že současný systém podpor a sociálních dávek nepovažují za motivační téměř tři čtvrtiny (72 %) občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

VYDÁNO DNE  5. 4. 2011

NARŮSTÁ OBAVA Z NEZAMĚSTNANOSTI I SKEPSE
K ÚČINNOSTI PODPOR A DÁVEK

V posledních třech letech vzrůstají obavy z nezaměstnanosti, v současné době je má 64 % ekonomicky aktivních občanů ČR. Tyto obavy významně souvisejí s nejvyšším dokončeným vzděláním, s vykonávanou profesí, věkem, materiálním zázemím i politickou orientací občanů. Značným problémem je to, že současný systém podpor a sociálních dávek nepovažují za motivační téměř tři čtvrtiny (72 %) občanů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1.–8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

Obavy lidí z nezaměstnanosti sleduje STEM pravidelně již od roku 1993. Tyto obavy mají jednak obecnou povahu a jsou výrazem zprostředkované zkušenosti, jednak signalizují pocit bezprostředního ohrožení u ekonomicky aktivních obyvatel. U důchodců jsou logicky obavy z nezaměstnanosti nízké – letos v březnu je vyjádřilo 16 % z nich. Mezi občany v produktivním věku strach ze ztráty zaměstnání a obavy z nezaměstnanosti vyjádřily téměř dvě třetiny (64 %).

Pramen: STEM, Trendy 2011/3, 925 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, obavy