Naše zjištění
1. 4. 2009

Obavy lidí z nezaměstnanosti

Letos v březnu se o ztrátu zaměstnání obává podstatně více lidí než ve stejné době vloni. Nezaměstnanosti se obává 60 % ekonomicky aktivních občanů ČR. Obavy z nezaměstnanosti významně souvisí s nejvyšším dokončeným vzděláním, s vykonávanou profesí, věkem, materiálním zázemím i politickou orientací občanů. Současného systému podpor a sociálních dávek jako motivačního prvku k práci se zastává 30 % občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 3/2009

 

HOSPODÁŘSKÁ KRIZE  PODSTATNĚ ZVÝŠILA OBAVY LIDÍ Z NEZAMĚSTNANOSTI.

Letos v březnu se o ztrátu zaměstnání obává podstatně více lidí než ve stejné době vloni.  Nezaměstnanosti se obává 60 % ekonomicky aktivních občanů ČR. Obavy z nezaměstnanosti významně souvisí s nejvyšším dokončeným vzděláním, s vykonávanou profesí, věkem, materiálním zázemím i politickou orientací občanů. Současného systému podpor a sociálních dávek jako motivačního prvku k práci se zastává 30 % občanů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 9. března 2009. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1276 občanů ČR.

Obavy lidí z nezaměstnanosti sleduje STEM pravidelně již od roku 1993. Pro dosažení větší objektivity a vypovídací schopnosti dat jsou do vyhodnocení výzkumu zařazovány odpovědi všech dospělých občanů ČR kromě důchodců, kteří již zpravidla strach ze ztráty zaměstnání nemají.  Letos v březnu byla otázka zjišťující obavy lidí ze ztráty jejich místa položena opět. Ve srovnání s předchozími lety je nyní vidět jasný posun: obavy z nezaměstnanosti dnes tíží 60 % lidí, což je o 10 procentních bodů více než vloni. Žijeme v době finanční a hospodářské krize a lidé se pochopitelně mnohem více než dříve bojí o svou práci. Zcela bez obav o ztrátu zaměstnání je přibližně každý desátý člověk.

Pramen: STEM, Trendy 2009/3, 922 respondentů

Při pohledu na dlouhodobý vývoj obav lidí z nezaměstnanosti se ukazuje několik vrcholů (přelom let 1999 – 2000, počátek roku 2001, duben 2004, květen 2005, březen 2009), kdy podíl lidí obávajících se ztráty zaměstnání byl bezmála dvoutřetinový. Vzestup obav z nezaměstnanosti šel vždy ruku v ruce s vysokou mírou nezaměstnanosti, která byla ve všech těchto obdobích na úrovni přibližně 9 % (nejčerstvější údaj míry nezaměstnanosti je 7,4 % – ke konci února 2009, čerpáno z VŠPS ČSÚ). Období zvýšených obav ze ztráty zaměstnání střídají období „klidnější“, kdy se míra nezaměstnanosti dostává na nižší úroveň a podíl lidí pociťujících strach z nezaměstnanosti tvoří mírně více než polovinu populace. Mezi tato období patřil i loňský březen, kdy šlo – z hlediska dlouhodobého vývoje – o rekordně nízkou hodnotu (podobnou situaci šlo vysledovat ještě v 90. letech minulého století).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, obavy