Naše zjištění
30. 4. 2010

Obavy české populace z nezaměstnanosti

Obavy z nezaměstnanosti se za poslední rok zvýšily a přiblížily se maximálním hodnotám z roku 2005. Vyjadřuje je přes 60 % obyvatel (bez důchodců).

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 4/2010

VYDÁNO DNE 30.4.2010

 

OBAVY Z NEZAMĚSTNANOSTI ROSTOU, PROVÁZÍ JE VŠAK STÁLE NEOCHOTA STĚHOVAT SE ZA PRACÍ

Obavy z nezaměstnanosti se za poslední rok zvýšily a přiblížily se maximálním hodnotám z roku 2005. Vyjadřuje je přes 60 % obyvatel (bez důchodců). Nadále platí, že velká většina Čechů je ochotna čelit hrozbě nezaměstnanosti tím, že by pracovali za méně peněz či mimo svůj obor, slabá je – zvláště u lidí, kteří se ztráty místa bojí – ochota stěhovat se za prací do jiného regionu.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 10. dubna 2010. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1196 respondentů. Informace v tomto textu vycházejí většinou z odpovědí podsouboru 857 osob bez důchodců.

Míra nezaměstnanosti v České republice od roku 2008 rostla a tomu odpovídají i pocity obyvatel. Podle aktuálních dat se podíl lidí, kteří se obávají nezaměstnanosti, přiblížil maximálním hodnotám z roku 2005, kdy při podobné míře nezaměstnanosti jako nyní dosahoval 65 % ekonomicky aktivní části populace.

Přetrvávají velké rozdíly v míře obav z nezaměstnanosti u různých skupin populace. Nejnápadnější jsou u osob s různou úrovní dosaženého vzdělání – nezaměstnanosti se obávají dvě třetiny se základním vzděláním a vyučených, ale jen 45 % lidí s vysokoškolským diplomem (z populace bez důchodců). Zřetelné jsou i rozdíly regionální, v krajích s vysokou mírou nezaměstnanosti (Moravskoslezský, Ústecký, Jihomoravský) jsou obavy silnější než například v Praze.

"Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?"(%)

Pramen: STEM, Trendy 4/2010, 1196 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, sociální jistoty