Naše zjištění
14. 10. 2013

Obava z nezaměstnanosti

Nezaměstnanosti se obává 59 % ekonomicky aktivních lidí. To je nejnižší podíl od roku 2008. Obavy z nezaměstnanosti jsou nadále častější u méně vzdělaných lidí, u žen a dělnických profesí. Mírně přibylo lidí, kteří by byli ochotni v případě hrozby ztráty místa se stěhovat za prací, ale celkově je nízká mobilita pracovní síly stále velkou překážkou v řešení nezaměstnanosti.

INFORMACE Z PRŮZKUMU STEM TRENDY 9/2013

VYDÁNO DNE 14. 10. 2013

OBAV Z NEZAMĚSTNANOSTI MÍRNĚ UBYLO

Nezaměstnanosti se obává 59 % ekonomicky aktivních lidí. To je nejnižší podíl od roku 2008. Obavy z nezaměstnanosti jsou nadále častější u méně vzdělaných lidí, u žen a dělnických profesí. Mírně přibylo lidí, kteří by byli ochotni v případě hrozby ztráty místa se stěhovat za prací, ale celkově je nízká mobilita pracovní síly stále velkou překážkou v řešení nezaměstnanosti.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. srpna až 8. září 2013. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1093  respondentů.

V Česku bylo v září 2013 bez práce více než 550 tisíc osob. Z pohledu evropských statistik je Česká republika stále mezi zeměmi s relativně nízkou nezaměstnaností, ale hrozba ztráty práce je u nás trvale řazena mezi nejzávažnější problémy. V září se nezaměstnanosti obávalo zhruba 60 % lidí v produktivním věku.

„Obáváte se Vy osobně nezaměstnanosti?“

(populace bez důchodců)

Pramen: STEM, Trendy 9/2013, 828 respondentů (bez důchodců)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
nezaměstnanost, obavy