Naše zjištění
22. 2. 2002

O povolebních spojencích mají jasno jen stoupenci KSČM

O vhodných povolebních partnerech své nejoblíbenější strany mají jasno pouze sympatizanti KSČM. Ti spatřují jediného přijatelného spojence v sociální demokracii. Pro příznivce ostatních parlamentních stran je příznačná spíše nejistota. Stoupenci ODS považují nejčastěji za vhodného povolebního partnera Unii svobody-DEU, případně by tímto spojencem mohla být i Čtyřkoalice, pokud by dále existovala jako jeden blok.

Informace z výzkumu Trendy 2/2002

O povolebních spojencích mají jasno jen stoupenci KSČM

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-8. února 2002. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1977 občanů.

Do voleb do Poslanecké sněmovny zbývají sice ještě čtyři měsíce, ale již nyní se ve volebních štábech politických stran spekuluje o tom, jak by mohlo vypadat povolební uspořádání a kdo by mohl vytvořit většinovou vládu. Možnost, že by některá z hlavních stran dokázala sama takovou vládu sestavit, je podle všech dosavadních průzkumů téměř vyloučená, a tak bude pro vítěze voleb při sestavování vlády nezbytné hledat oporu v koaliční spolupráci. Kterou politickou stranu považují stoupenci nejsilnějších volebních seskupení za nejpřijatelnějšího partnera?

Z únorového průzkumu STEM je patrné, že o povolebních partnerech své nejoblíbenější strany mají jasno pouze sympatizanti KSČM. Ti spatřují jediného přijatelného spojence v sociální demokracii. Pro příznivce ostatních parlamentních stran je příznačná spíše nejistota. „Většinový hlas“ pro žádného potenciálního partnera neexistuje. Zhruba čtvrtina stoupenců ČSSD, ODS, US-DEU a KDU-ČSL a lidí, kteří spontánně jmenovali jako volenou stranu stále ještě Čtyřkoalici, uvedla, že se o nejvhodnějším povolebním spojenci své strany neumí rozhodnout anebo že nenacházejí žádného (k těmto odpovědím byli přiřazeni i ti, kteří jako potenciálního koaličního partnera své strany uvedli opět tuto volenou stranu).

V odpovědích voličů na otázku „Představte si, že strana, kterou byste volil(a) příští týden, by po volbách chtěla vytvořit vládní koalici s jinou stranou. Se kterou stranou by tuto koalici podle Vašeho názoru měla utvořit?“ se jen ojediněle objevuje Čtyřkoalice. To naznačuje, že tato formace je voliči chápána spíše jen jako předvolební uskupení, které své členy nezavazuje ke koaliční spolupráci po volbách. Velmi málo se objevují jako potenciální koaliční partneři také malé politické strany, čímž lidé dávají najevo, že těmto stranám nedávají příliš velké šance na zisk mandátů ve sněmovně. Nejčastěji je z těchto neparlamentních stran jmenována ODA, nově zformované strany jako Cesta změny nebo Naděje jsou uváděny jen zcela ojediněle.

O tom, jaké strany jsou jako povolební koaliční partneři nejčastěji uváděny stoupenci parlamentních stran, dává přehled tabulka.

„Představte si, že strana, kterou byste volil(a) příští týden, by po volbách chtěla vytvořit vládní koalici s jinou stranou.

Se kterou stranou by tuto koalici podle Vašeho názoru měla utvořit?“

Volená strana Strana, se kterou by měla vytvořit povolební koalici
ODS ČSSD KSČM KDU US Ostatní Neví Žádná
ODS 3 % 16 % 0 % 9 % 36 % 14 % 13 % 9 %
ČSSD 12 % 5 % 12 % 27 % 6 % 17 % 13 % 8 %
KSČM 0 % 63 % 3 % 3 % 1 % 15 % 7 % 8 %
KDU-ČSL 9 % 30 % 1 % 6 % 31 % 8 % 9 % 6 %
US-DEU 22 % 11 % 1 % 28 % 7 % 17 % 13 % 1 %
Čtyřkoalice 25 % 15 % 0 % 10 % 11 % 16 % 14 % 9 %

Pramen: STEM, Trendy 2/2002, údaje u stoupenců KDU-ČSL, US-DEU a 4K jsou jen orientační

Stoupenci ODS považují nejčastěji za vhodného povolebního partnera Unii svobody-DEU, případně by tímto spojencem mohla být i Čtyřkoalice, pokud by dále existovala jako jeden blok. Nezanedbatelný podíl příznivců ODS by však neodmítl ani povolební koalici s ČSSD.

Povolební spolupráci s ODS nevylučuje ani část sympatizantů sociální demokracie. Podstatně častěji se však mezi potenciálními koaličními partnery ČSSD objevuje v odpovědích jejích stoupenců KDU-ČSL a osmina příznivců sociální demokracie se nezříká koalice s komunisty.

Komunističtí voliči, jak už bylo řečeno, mají jasno. Spojencem pro ně může být jen sociální demokracie. Kromě ČSSD se vyskytuje mezi „ostatními stranami“ četněji jen SŽJ (5 % stoupenců KSČM).

Pro příznivce KDU-ČSL je nadále, podobně jako v minulosti, typická rozpolcenost mezi spojenectvím s Unií svobody a spoluprací se sociální demokracií.

Sympatizanti Unie svobody váhají mezi pokračováním v koalici s KDU-ČSL a vazbou na ODS, četné jsou mezi nimi však i hlasy pro ODA (6 %), případně některé nové strany (Cesta změny 4 %, Naděje 4 %).

Velmi podobné dilema jako stoupenci US-DEU řeší i lidé, kteří dosud jmenovali jako svou volenou stranu Čtyřkoalici. Pro ně je otevřená jak spolupráce s US-DEU, tak s KDU-ČSL, stejně často jako pro tyto strany tvořící Čtyřkoalici se však objevuje hlas pro spolupráci s ODS a mnozí stoupenci Čtyřkoalice nevylučují ani povolební koalici se sociální demokracií.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
koalice, politické strany