Spolupráce a zaměstnání

STEM má zájem otevírat svá data obecně prospěšnému bádání. A to především v oblastech popsaných zde. Pokud máte dotaz či projekt, který byste rádi s námi realizovali, prosím pošlete nám krátkou anotaci.

Průběžně hledáme spolupracovníky pro projekty, především:

Externího spolupracovníka na OSVČ pro spolupráci na vedení osvětových činností a kurzů s teoretickou znalostí a praktickými zkušenostmi.

Tazatele – externí pracovníky pro dotazování v terénu z celé republiky, odměňované na základě smlouvy o provedení práce.

Stážisty a dobrovolníky, kteří se různou formou chtějí podílet na činnosti neziskového ústavu STEM a získat tak znalosti o jeho fungování.

Kontakt pro další informace: info@stem.cz