Realizované výzkumy

Od května 1993 STEM zahájil vlastní výzkumný program dlouhodobého sledování proměn naší společnosti – pravidelnou měsíční výzkumnou řadou TRENDY. Udržet a rozvíjet TRENDY do budoucnosti je jedním ze základních cílů současného ústavu STEM, který chce data otevřít občanské společnosti. Následující výběr realizovaných projektů dává představu o celkové šíři výzkumného záběru.

 • Československo se představuje – IV/1990, pro švédskou televizi
 • Názory na reformu péče o zdraví – VIII/1990, pro ministerstvo zdravotnictví
 • Sociální rozdíly a prestiž povolání –XI/1990, pro Ústav historie vědy ČSAV
 • Názory občanů ČR na otázky územního uspořádání – III/1991, pro Úřad vlády
 • Hodnotové orientace mladých mužů – IV/1991, Vojenský ústav sociálních výzkumů
 • Privatizace zdravotní péče v ČR – VI/1991, pro Ústav sociálního lékařství MZ,
 • Sociální spravedlnost – VIII/1991, pro SoÚ AV ČR, respondentů
 • Demokracie a sociální změny – X/1991, pro IEWSS New York, mezinárodní projekt,
 • Soukromé podnikání – II/1992, pro federální statistický úřad, 2500 respondentů
 • Postoje k práci a tržnímu hospodářství – V/1992, pro Cornell University
 • Sociální nerovnosti – X/1992, pro SoÚ AVČR, mezinárodní ISSP projekt
 • Společnost a vzdělání – I/1993, pro ministerstvo školství
 • TRENDY přeměn naší společnosti – V/1993 (– 2015) zahajuje nosný výzkumný program STEM
 • Společnost a hospodářství ve střední Evropě – VI/1993, pro Gallup Int., Výzkum elit ČR a SR
 • Postoje k životnímu prostředí – XI/1993, pro SoÚ AVČR, mezinárodní ISSP projekt
 • Zdravý způsob života – XII/1993, pro Národní centrum podpory zdraví
 • Mladá generace – III/1994, pro International Youth Foundation
 • Účast na politickém dění ve východní Evropě – V/1994, pro Nuffield College Oxford, 3000 resp.
 • Ekonomické informace – IX/1994, pro Ringier ČR, 890 respondentů.
 • Péče o zdravotně postižené občany – X/1994, pro ministerstvo práce a soc. věcí
 • Názory a postoje představitelů společenských elit – XI/1994, pro OMRI a STEM, elity ČR a SR
 • Životní cyklus rodiny – XII/1994, pro MRR – Českou národní radu, komplex výzkumů
 • Manažeři západní a východní Evropy – XII/1994, pro Oxford University
 • Rodinné dávky – III/1995, pro ministerstvo práce a soc. věcí
 • Transformace a modernizace – VI/1995, pro SoÚ AV ČR, ČR a SR,
 • Sociální spravedlnost – IX/1995, pro SoÚ, mezinárodní výzkum
 • Občané a politické strany – VI – dlouhodobá série CEU 1990-1995, okolo 10000 resp.
 • Představitelé společenských elit – 1996-98 Elity v ČR + elity v SR, série pro Open Media
 • Vztahy ve společnosti – III/1996, pro Kancelář prezidenta republiky
 • Volby 96 – VI. 1996, pro TV Nova, exit poll, 8846 resp.
 • Etnické vztahy – IX/1996, pro IGAC
 • Role vlády – XI/1996, pro SoÚ AV ČR, mezinárodní ISSP projekt
 • Chování voličů v senátních volbách– XII/1996, pro STEM, ODS, ODA, KDU-ČSL, 17400 resp.
 • Průzkum vzdělávacích potřeb – VI/1997, pro Nadaci FPMS
 • Pracovní orientace – IX/1997, pro SoÚ, mezinárodní ISSP projekt
 • Sociální zabezpečení – II/1998, grant Phare pro MPSV, 2125 resp.
 • Ekonomická očekávání a postoje-XI. – dlouhodobá série SoÚ 1990-98, okolo 17000 resp.
 • Pražská památková rezervace – XI/1998, pro Útvar rozvoje HLMP
 • Sociální spravedlnost a nerovnosti – II/1999, pro SoÚ, mezinárodní ISSP projekt
 • Bezpečnostní komunita – IV/1999, pro Ministerstvo obrany, kombinace výzkumných technik
 • Zabezpečení zdravotně postižených občanů – VII/1999, grant Phare pro MPSV

V následujících letech velké monotematické výzkumy byly často nahrazovány rozsáhlými výzkumnými komplexy, sériemi drobnějších šetření či kombinacemi kvantitativních a kvalitativních postupů. Mnoho dalších výzkumů bylo řešeno v rámci omnibusového šetření TRENDY.  

 • Podpora zpravodajství sociologickým výzkumem – 1998-2000, pro ČT a ČRo, série výzkumů
 • Komunikační strategie ČR ke vstupu do EU – X/1999, grant Phare pro MZV
 • Armáda a veřejnost –1999-2001 – série pro ministerstvo obrany
 • Domácí násilí – 2001 a 2006, série výzkumů pro Bílý kruh bezpečí
 • Nezaměstnaní a sociální politika – 2001, grant pro Masarykovu universitu Brno
 • Typologie rodin a jejich potřeby – 2001, rozsáhlý komplex pro VÚPSV
 • Uprchlíci – 2002, série pro UNHCR
 • Vnější bezpečnost – 2002, komplex výzkumů pro MZV
 • Evropský sociální výzkum – 2002, pro SoÚ AV ČR, mezinárodní ESS program
 • Životní minimum – 2003, pro VÚPSV
 • Komunikační strategie před referendem ke vstupu do EU – 2001-3, komplex výzkumů pro MZV
 • Fondy EU – 2003, pro Delegaci Evropské komise
 • Společenská soudržnost – 2003, pro Sociologický ústav AV ČR
 • Český venkov a jeho rozvoj – 2003-6, komplex výzkumů pro Zemědělskou univerzitu Praha
 • Cestovní ruch v ČR – 2003, komplex výzkumů pro ministerstvo pro místní rozvoj
 • Index občanské společnosti – 2004, pro Nadaci pro rozvoj občanské společnosti
 • Portrét hlavního města – 2004-6, komplex výzkumů pro MHMP
 • Příjemci sociálních dávek – 2004, grant pro MPSV
 • Kulturní zájmy a potřeby obyvatel Prahy – 2004, pro Magistrát hlavního města
 • Česká a slovenská společnost 1994-2004 – 2004, pro George Washington University
 • KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE O EU – 2005, rozsáhlý kooperativní komplex pro Úřad vlády
 • Názory na průmyslovou politiku – 2004-5, série pro MPO
 • Rodina, zaměstnání, vzdělání – 2005-6, grant MPSV, výzkumný komplex s MU Brno
 • Otázky rovnosti v Evropě – 2006, mezinárodní projekt EUREQUAL, Oxford University
 • Sociální osvěta – 2006, pro ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Rozvoj krajů naší republiky 2006-10, volná série pro krajské úřady
 • Jaderná energetika v české společnosti – 2006-12, série výzkumů pro JETE a ČEZ
 • Rodinné potřeby zaměstnanců – 2007, pro MPSV
 • Čerpání z fondů EU, 2007, pro ministerstvo pro místní rozvoj
 • Školní vzdělávací programy – 2007, pro Národní institut dalšího vzdělávání
 • Americký radar v ČR – 2007, AMI Communications
 • Ženy ve vědě a výzkumu – 2007, pro Národní vzdělávací fond
 • Aktéři sociálních změn – 2008-10, série výzkumů pro Katedru sociologie FF UK
 • Zdravotní pojištění – 2008, komplex výzkumů pro VZP
 • Penetrace internetu – 2005-8, série pro Masarykovu univerzitu Brno
 • Postoje k oblasti školství – 2009, výzkumný komplex pro ministerstvo školství
 • Partnerské vztahy – 2009, pro FF UK
 • Pravicový extrémismus – 2010, výzkumný komplex pro ministerstvo vnitra
 • Historické vědomí obyvatel ČR – 2010, pro Filosofickou fakultu UK
 • NATO a česká veřejnost – 2008-12, série výzkumů pro NATO, Brusel
 • Přechod z rodičovské dovolené do zaměstnání – 2011, pro MPSV
 • Filantropie a společenské elity – 2014, výzkumný komplex pro Nadaci VIA
 • Jazyková vybavenost – 2014, pro Czechinvest
 • Visegrádská čtyřka – 2015, mezinárodní projekt pro IVO Bratislava
 • Alternativní pohony motorových vozidel – 2015, pro ministerstvo životního prostředí
 • Češi 1990 – 2015 let – Přehledová studie společenského a ekonomického vývoje pro KPMG, 2016
 • Posilování občanství v zemích V4 – 2017, mezinárodní projekt
 • Hodnocení EU z pohledu české a německé veřejnosti – 2017, s Institutem Allensbach
 • Hodnocení ČNB českou veřejností – 2018, pro Českou národní banku
 • Analýzy pro program Včasná pomoc dětem – 2017, pro NROS
 • Tři pohledy na českou společnost – 2017, pro Nadaci Open Society Fund
 • Výzkum Štěstí – Šťastné Česko – 2017
 • Hodnocení ČNB českou veřejností – 2018, pro Českou národní banku
 • Spokojenost daňových subjektů se službami Finanční správy – 2018, pro Generální finanční ředitelství
 • Krizová pomoc dětem – 2018, pro Nadaci rozvoje občanské společnosti
 • Vztah veřejnosti k EU – 2018, grant TAČR
 • Výzkum nemetropolitních oblastí v ČR – 2018, pro Přírodovědeckou fakultu UK
 • Kvalita života v obcích: datové a metodické zdroje – 2019-2021, grant TAČR ETA
 • Rozděleni svobodou – Česká společnost po 30 letech – 2019, projekt pro Český rozhlas v týmu sociologů z CVVM a PAQ
 • Filantropie českých mecenášů – 2019, kvalitativní výzkum pro VIA Clarita a EMUN PARTNERS family office, a.s.
 • Výzkum mediální gramotnosti – 2019, spolu s Transitions Online
 • Postoje žen k tématům porodů, kojení a očkování – 2019, pro Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Výzkum priorit digitalizace státní správy – 2019, pro Vysokou školu Škoda Auto
 • Finanční situace domácností v ČR – 2019-2021, pro KPMG
 • Rozvojová spolupráce – 2020, pro Charitu ČR
 • Zdravotní gramotnost – 2020, pro Českou lékařskou společnost J. E. Purkyně
 • Youth and Democracy – 2020, pro National Democratic Institute
 • Šiřitelé dezinformací – 2020, pro Nadaci Friedricha Naumanna pro svobodu
 • Výzkum štěstí – 2020, pro Nadaci Šťastné Česko
 • Rozděleni svobodou: Klimatická změna – 2020-2021, projekt pro Český rozhlas v týmu sociologů z CVVM a PAQ
 • Očkování proti COVID-19 – 2020-2021, pro Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Jedna společnost – různé světy – 2020-2021, kvalitativní výzkum o polarizaci české společnosti pro Friedrich-Ebert-Stiftung a MDA
 • Veřejné mínění v Praze v situaci epidemie koronaviru COVID-19 a průběžná analýza dopadů – 2020-2021, ve spolupráci s DATLAB pro Magistrát hlavního města Praha
 • Situace samoživitelů a samoživitelek v době koronavirové krize – 2021, v partnerství s Klubem svobodných matek