Naše vedení

Martin Buchtík
Ředitel


Narozen 1984 v Praze. Doktorské studium absolvoval na Fakultě sociálních věd na Univerzitě Karlově se zaměřením na metodologii sociologického výzkumu. V minulosti mimo jiné řídil CVVM a tým sociálního a politického výzkumu v MEDIANu. V posledních deseti letech realizoval řadu výzkumů a sociologických studií, spojených zejména s kvalitou života , životním stylem a formováním veřejného mínění.

Kontakt: Email, Tel. +420 723 754 547

Jan HARTL

Jan Hartl
Předseda správní rady


Narozen 1951 v Praze. Studoval na FF UK obory sociologie, politologie a filmová věda. Od roku 1972 pracoval v ÚFS ČSAV jako odborný pracovník a vědecký aspirant. Byl členem vědecké rady Sociologického ústavu, působil v redakčních radách. V roce 1990 založil výzkumné středisko STEM, které vedl až do roku 2015. V roce 1994 založil společnost STEM/MARK, která se zabývá výzkumem trhu a výzkumem médií. Byl autorem a realizátorem velkého množství sociologických projektů. Poskytoval poradenství řadě domácích i zahraničních institucí. Mnoho úsilí věnoval popularizaci sociologických poznatků.

Jindřich Šídlo
Člen správní rady


Narozen 1972 v Turnově. Vystudoval žurnalistiku na FSV UK. Jako novinář působil postupně v Českém deníku, v týdeníku Respekt, v deníku MF Dnes a v Hospodářských novinách. Poté řídil domácí zpravodajství v České televizi a byl také jejím hlavním politickým analytikem. Od od září 2016 pracuje pro Seznam Zprávy. Je nositelem Ceny Ferdinanda Peroutky a byl i osobností roku českého Twitteru. Je autorem knihy Nemilosrdné příběhy českých dějin.

PhDr. Petr Václavík
Člen správní rady


Narozen 1958 v Jaroměři. Vystudoval sociologii a politickou ekonomii na FF UK. Věnoval se empirickému sociologickému výzkumu, má podstatnou zásluhu na zrodu základních mediálních výzkumů v ČR. Byl ředitelem marketingu ve vydavatelstvích Ringier a Economia, ředitelem společnosti e-Media. Koordinoval metodiku výzkumů v Unii vydavatelů denního tisku. V letech 2003 až 2015 byl výkonným ředitelem společnosti STEM, kde kromě operativního řízení byl autorem a spoluautorem většiny výzkumných projektů.