Naše vedení

 

Jan HARTL

Jan Hartl
Předseda správní rady


Narozen 1951 v Praze. Studoval na FF UK obory sociologie, politologie a filmová věda. Od roku 1972 pracoval v ÚFS ČSAV jako odborný pracovník a vědecký aspirant. Byl členem vědecké rady Sociologického ústavu, působil v redakčních radách. V roce 1990 založil výzkumné středisko STEM, které vedl až do roku 2015. V roce 1994 založil společnost STEM/MARK, která se zabývá výzkumem trhu a výzkumem médií. Byl autorem a realizátorem velkého množství sociologických projektů. Poskytoval poradenství řadě domácích i zahraničních institucí. Mnoho úsilí věnoval popularizaci sociologických poznatků.

Jindřich Šídlo
Člen správní rady


Narozen 1972 v Turnově. Vystudoval žurnalistiku na FSV UK. Jako novinář působil postupně v Českém deníku, v týdeníku Respekt, v deníku MF Dnes a v Hospodářských novinách. Poté řídil domácí zpravodajství v České televizi a byl také jejím hlavním politickým analytikem. Od roku 2010 pracuje opět v Hospodářských novinách, kde nyní zastává funkci šéfredaktora politického zpravodajství a názorů. Je nositelem Ceny Ferdinanda Peroutky a byl i osobností roku českého Twitteru. Je autorem knihy Nemilosrdné příběhy českých dějin.

PhDr. Petr Václavík
Člen správní rady


Narozen 1958 v Jaroměři. Vystudoval sociologii a politickou ekonomii na FF UK. Věnoval se empirickému sociologickému výzkumu, má podstatnou zásluhu na zrodu základních mediálních výzkumů v ČR. Byl ředitelem marketingu ve vydavatelstvích Ringier a Economia, ředitelem společnosti e-Media. Koordinoval metodiku výzkumů v Unii vydavatelů denního tisku. V letech 2003 až 2015 byl výkonným ředitelem společnosti STEM, kde kromě operativního řízení byl autorem a spoluautorem většiny výzkumných projektů.