Jan Hartl

MPR585f42_Hartl_sociolog

Narozen 1951 v Praze. Studoval na FF UK obory sociologie, politologie a filmová věda. Od roku 1972 pracoval v ÚFS ČSAV jako odborný pracovník a vědecký aspirant. Byl členem vědecké rady Sociologického ústavu, působil v redakčních radách. V roce 1990 založil výzkumné středisko STEM, které vedl až do roku 2015. V roce 1994 založil společnost STEM/MARK, která se zabývá výzkumem trhu a výzkumem médií. Byl autorem a realizátorem velkého množství sociologických projektů. Poskytoval poradenství řadě domácích i zahraničních institucí. Mnoho úsilí věnoval popularizaci sociologických poznatků.