O nás

Odkud jdeme

Současný neziskový STEM přímo navazuje na 26 let historie Střediska empirických výzkumů STEM. To vzniklo počátkem roku 1990 jako výraz potřeby nezávislého a pružného výzkumu proměňující se demokratické československé společnosti. Bylo to soukromé úsilí několika nadšenců, kteří vytvořili první polistopadovou tazatelskou síť pro průběžné sledování změn názorů a postojů lidí v ekonomické a politické oblasti i v každodenním životě. Svůj první reprezentativní výzkum názorů obyvatel ČR provedl STEM v březnu roku 1990. Počátkem devadesátých let STEM pracoval především na mezinárodních akademických vědeckých projektech. V květnu 1993 zahájil STEM vlastní projekt TRENDY, pravidelné měsíční šetření, které souvisle až dodnes monitoruje dynamiku společenských změn v České republice. V roce 1994 se ze STEM vyčlenila sesterská akciová společnost STEM/MARK, která se zaměřuje na výzkum trhu, spotřebního chování a na výzkum médií. Za dvacet šest let své existence provedl STEM více než 800 rozsáhlých šetření, ve kterých se dotázal více než miliónu obyvatel České republiky. Zpracoval řadu studií pro soukromé a veřejné klienty, mezinárodní instituce a čelné univerzity. Nikdy nebyl nikým dotován a na trhu se udržel svým vlastním úsilím.

Kam směřujeme

Nová nezisková organizace STEM navazuje na čtvrtstoletou tradici a pokračuje v pravidelné měsíční výzkumné sérii TRENDY. Série TRENDY je unikátní nejen u nás, ale i v mezinárodním srovnání jak délkou sledovaného období od roku 1993, tak i důsledně srovnatelnou metodikou. Nejde však jen o pokračování v načaté cestě. Oproti minulosti neziskový STEM svoji činnost rozšíří o osvětové a vzdělávací aktivity a postupně, tak jak kolem sebe shromáždí aktivní a tvořivé zájemce, vytvoří informační a analytické zázemí pro poučenou společenskou diskusi o závažných otázkách naší současnosti.