Naše zjištění
16. 10. 2000

Nezaměstnanost neklesá, ale lidé se s ní učí žít

Od přelomu let 1999 a 2000, kdy projevovalo obavy již více než 60 % lidí v ekonomicky aktivním věku, se strach z nezaměstnanosti se poněkud snížil. Můžeme to přičítat jako tomu, že opravené předpovědi již s dalším dramatickým růstem nezaměstnanosti nepočítají, tak adaptaci lidí na nové podmínky. Ztráty zaměstnání se obávají především stoupenci levicových stran a KDU-ČSL, což odpovídá sociodemografickému složení jejich voličstva.

Informace z výzkumu Trendy 9/2000

Nezaměstnanost neklesá, ale lidé se s ní učí žít

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-11. září  2000. Dotázáno bylo 1657 občanů starších 18 let na území celé České republiky. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

Obavy z nezaměstnanosti prudce vzrostly současně s tím, jak se začala zdvíhat křivka počtu lidí bez práce. V září 1998 přesáhl podíl ekonomicky aktivních lidí, kteří se báli ztráty zaměstnání, 50%. Na přelomu let 1999 a 2000, kdy prognózy odborníků i vládních představitelů kalkulovaly s dalším růstem nezaměstnanosti, projevovalo obavy již více než 60% lidí v ekonomicky aktivním věku. Od té doby se růst počtu nezaměstnaných prakticky zastavil, ale strach z nezaměstnanosti se poněkud snížil. Můžeme to přičítat jako tomu, že opravené předpovědi již s dalším dramatickým růstem nezaměstnanosti nepočítají, tak adaptaci lidí na nové podmínky a na dříve „nepředstavitelné“ číslo v kolonce podílu lidí bez práce.

Porovnání průzkumů z doby počátku působení sociálně demokratické vlády (září 1998), vrcholících obav a nespokojenosti (září 1999) a dat současných ukazuje, že:

ztráty zaměstnání se obávají především stoupenci levicových stran a KDU-ČSL, což odpovídá sociodemografickému složení jejich voličstva

trvá exkluzivní postavení lidí s vysokoškolským vzděláním na trhu práce

nesnižují se naopak obavy lidí s nižším vzděláním

trvalou nespokojenost komunistů

nejvíce se cítí ohroženi ztrátou práce lidé v nejmladším věku (do 30 let), naopak odpovědi lidí ve věku před důchodem ukazují, že tato skupina je poměrně dobře chráněna

Překvapivě malé jsou regionální rozdíly. Údaje jsou vzhledem k velikostem souborů jen ilustrativní (nejmenší obavy jsou ve středních Čechách – 54% z ekonomicky aktivních občanů, největší v západních Čechách – 66%), ale přinejmenším potvrzují, že okruh ohrožených se dále nerozšiřuje a propast mezi regiony se neprohlubuje, i když velké rozdíly v míře nezaměstnanosti trvají.

Pramen: STEM, Trendy 1993-2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1989, 9/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1998, 9/1999, 9/2000

Pramen: STEM, Trendy 9/1998, 9/1999, 9/2000

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
nezaměstnanost, obavy, vzdělání