Naše zjištění
10. 10. 2013

Nezaměstnanost a společnost

Řešení nezaměstnanosti by občané nejraději svěřili do rukou státu. Podle téměř tří čtvrtin by měl mít stát povinnost zajistit práci každému, kdo o ni stojí. Se zachováváním zbytečných pracovních míst jako prostředkem boje proti nezaměstnanosti však většina veřejnosti nesouhlasí. Více než polovina občanů totiž na nezaměstnanost nahlíží jako na pozitivní jev, který vede k tomu, že jsou lidé odpovědnější a váží si své práce.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2013

VYDÁNO DNE 10. 10. 2013

JAK SE ČEŠI STAVÍ K PROBLÉMU NEZAMĚSTNANOSTI?

Řešení nezaměstnanosti by občané nejraději svěřili do rukou státu. Podle téměř tří čtvrtin by měl mít stát povinnost zajistit práci každému, kdo o ni stojí. Se zachováváním zbytečných pracovních míst jako prostředkem boje proti nezaměstnanosti však většina veřejnosti nesouhlasí. Více než polovina občanů totiž na nezaměstnanost nahlíží jako na pozitivní jev, který vede k tomu, že jsou lidé odpovědnější a váží si své práce. S názorem, že většina dnešních nezaměstnaných jsou lidé, kteří opravdový zájem o práci nemají, občané spíše nesouhlasí.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 29. srpna až 8. září 2013. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1093 respondentů.

STEM se pravidelně ptá lidí na to, co si myslí o nezaměstnanosti a nezaměstnaných. Téměř tříčtvrtinová většina české veřejnosti (72 %) se přiklání k názoru, že stát by měl při řešení problému nezaměstnanosti zastávat aktivní roli, že by se měl lidem postarat o práci. Třetina respondentů je o tom pevně přesvědčena. Proti tomu, aby státní instituce povinně zajišťovaly práci, je zhruba čtvrtina české veřejnosti.

Názory na nezaměstnanost a nezaměstnané (v %)

Pramen: STEM, Trendy 9/2013, 1093 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
názor veřejnosti, nezaměstnanost, společnost