Nespokojenost s výší důchodů

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2007

ROSTE NESPOKOJENOST S VÝŠÍ DŮCHODŮ A PŘIBÝVÁ I LIDÍ PŘESVĚDČENÝCH O NUTNOSTI ZÁSADNÍ DŮCHODOVÉ REFORMY

Většina veřejnosti považuje dnes starobní důchody vyplácené u nás za nepřiměřené (70 %) a nedostatečné k pokrytí základních potřeb důchodců (61 %). Téměř tři čtvrtiny obyvatel (72 %) se také domnívají, že současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří. Stejně velká část lidí (72 %) zároveň požaduje, aby současný důchodový systém byl nahrazen úplně jiným nebo alespoň doznal zásadních změn. Zatímco hodnocení výše starobních důchodů a důchodového systému závisí na věku a materiálním zajištění domácností a má zřetelný politickoideologický kontext, přesvědčení o nezbytnosti zásadní důchodové reformy je podstatně universálnější.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 2.–10. 5. 2007 na souboru 1219 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Nespokojenost s výší důchodů a nejistota, zda starobní důchody stačí na pokrytí základních potřeb, stejně jako kritické názory na důchodový systém, byly v datech STEM patrné již na konci devadesátých let a zhruba od poloviny roku 2002 se viditelně zvyšovaly. Největší nárůst zaznamenaly pochybnosti, zda lze průměrným starobním důchodem zabezpečit základní potřeby důchodců (od června 2002 nárůst o 16 %).

Pramen: STEM, Trendy 2007/05, 1219 respondentů

Pramen: STEM, série Trendy 1997/11 – 2007/05

Názory na výši důchodů pro staré lidi a systém důchodového zabezpečení jsou významným způsobem ovlivňovány věkem. Kritická stanoviska zřetelně narůstají již od staršího středního věku (45-59 let) a dle očekávání se s největší intenzitou projevují ve věku nad 60 let. Stejnou nespokojenost jako věková skupina nad 60 let projevují také sami důchodci.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text