Naše zjištění
6. 6. 2007

Nespokojenost s výší důchodů

Většina veřejnosti považuje dnes starobní důchody vyplácené u nás za nepřiměřené (70 %) a nedostatečné k pokrytí základních potřeb důchodců (61 %). Téměř tři čtvrtiny obyvatel (72 %) se také domnívají, že současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří. Stejně velká část lidí (72 %) zároveň požaduje, aby současný důchodový systém byl nahrazen úplně jiným nebo alespoň doznal zásadních změn.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2007

ROSTE NESPOKOJENOST S VÝŠÍ DŮCHODŮ A PŘIBÝVÁ I LIDÍ PŘESVĚDČENÝCH O NUTNOSTI ZÁSADNÍ DŮCHODOVÉ REFORMY

Většina veřejnosti považuje dnes starobní důchody vyplácené u nás za nepřiměřené (70 %) a nedostatečné k pokrytí základních potřeb důchodců (61 %). Téměř tři čtvrtiny obyvatel (72 %) se také domnívají, že současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří. Stejně velká část lidí (72 %) zároveň požaduje, aby současný důchodový systém byl nahrazen úplně jiným nebo alespoň doznal zásadních změn. Zatímco hodnocení výše starobních důchodů a důchodového systému závisí na věku a materiálním zajištění domácností a má zřetelný politickoideologický kontext, přesvědčení o nezbytnosti zásadní důchodové reformy je podstatně universálnější.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 2.–10. 5. 2007 na souboru 1219 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Nespokojenost s výší důchodů a nejistota, zda starobní důchody stačí na pokrytí základních potřeb, stejně jako kritické názory na důchodový systém, byly v datech STEM patrné již na konci devadesátých let a zhruba od poloviny roku 2002 se viditelně zvyšovaly. Největší nárůst zaznamenaly pochybnosti, zda lze průměrným starobním důchodem zabezpečit základní potřeby důchodců (od června 2002 nárůst o 16 %).

Pramen: STEM, Trendy 2007/05, 1219 respondentů

Pramen: STEM, série Trendy 1997/11 – 2007/05

Názory na výši důchodů pro staré lidi a systém důchodového zabezpečení jsou významným způsobem ovlivňovány věkem. Kritická stanoviska zřetelně narůstají již od staršího středního věku (45-59 let) a dle očekávání se s největší intenzitou projevují ve věku nad 60 let. Stejnou nespokojenost jako věková skupina nad 60 let projevují také sami důchodci.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, sociální jistoty