Naše zjištění
21. 5. 2007

Nespokojenost s aktuální politickou situací se postupně snižuje

Se současnou politickou situací je téměř rok po volbách do PSP ČR spokojena přibližně čtvrtina veřejnosti. Práce hlavy státu je vnímána jako výrazně lepší (68 % kladných hodnocení) než práce vlády (34 %) nebo parlamentu (32 %). S tím, jak od konce loňského roku postupně ubývá nepokojených lidí se současnou politickou situací, se mírně zlepšuje hodnocení práce vlády i parlamentu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2007

NESPOKOJENOST S AKTUÁLNÍ POLITICKOU SITUACÍ SE POSTUPNĚ SNIŽUJE

S PRACÍ VLÁDY I PARLAMENTU JE SPOKOJENA PŘIBLIŽNĚ TŘETINA LIDÍ

Se současnou politickou situací je téměř rok po volbách do PSP ČR spokojena přibližně čtvrtina veřejnosti. Práce hlavy státu je vnímána jako výrazně lepší (68 % kladných hodnocení) než práce vlády (34 %) nebo parlamentu (32 %). S tím, jak od konce loňského roku postupně ubývá nepokojených lidí se současnou politickou situací, se mírně zlepšuje hodnocení práce vlády i parlamentu. Činnost hlavy státu je hodnocena poměrně stabilně, v posledních několika měsících však těchto příznivých hodnocení velmi mírně ubývá.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. května 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Výzkumy STEM dlouhodobě ukazují, že spokojenost občanů s naší politickou situací nedosahuje příliš vysoké úrovně. Bezmála rok po volbách do poslanecké sněmovny a po několika měsících, kdy v ČR zasedla vláda s důvěrou parlamentu, je se současnou politickou situací spokojena čtvrtina (24 %) veřejnosti. Lidí deklarujících nespokojenost se stávající politickou situací u nás měsíc od měsíce mírně ubývá, nicméně jsou stále silně v převaze. (Nejkritičtější hodnocení politické situace  – 91 % nespokojených – vyslovovali naši občané v září loňského roku v souvislosti s neochotou politických stran dohodnout se v povolebních vyjednáváních).

Pramen: STEM, Trendy 05/2007, 1219 respondentů

Spokojenost s politickou situací u nás je významně podmíněna věkem, nejvyšším dokončeným vzděláním, politickou orientací, stranickými preferencemi a majetkovou situací občanů. Platí, že vyšší míru spokojenosti s děním na politické scéně vyjadřují lidé mladší 44 let (27 %), občané s úplným středoškolským vzděláním (28 %) a především vysokoškolsky vzdělaní lidé (38 %), pravicově smýšlející lidé (43 %), dále především příznivci vládní ODS (47 %) a stoupenci KDU-ČSL (přibližně třetina z nich). Více spokojeni s dnešní politickou situací jsou také lidé, jejichž materiální standard je na vysoké úrovni (dvě pětiny z nich).

Nejvyšší ústavní instituce si v očích veřejnosti vzhledem k minulému měsíci polepšily, v dlouhodobém pohledu však hodnocení práce vlády a parlamentu zdaleka nedosahuje úrovně předchozích dvou let. Hodnocení práce hlavy státu je poměrně stabilní, ve srovnání s předchozím měsícem se nezměnilo, je však mírně horší než na počátku roku 2007. Ve vnímání práce nejvyšších ústavních institucí se již tradičně projevují následující rozdíly: výrazně nejlépe je hodnocena hlava státu a práce parlamentu je vnímána o něco hůře než činnost vlády.

Práci prezidenta republiky hodnotí dobře počátkem května mírně více než dvě třetiny (68 %) lidí, práci vlády mírně více než třetina občanů (34 %) a činnost parlamentu také přibližně třetina (32 %) veřejnosti.

Pramen: STEM, Trendy 05/2007, 1219 respondentů

Výzkumy opakovaně ukazují, že na spokojenost s politickou situací i na hodnocení práce nejvyšších ústavních institucí nemá téměř žádný vliv pohlaví. Hodnocení se do určité míry liší v závislosti na věku,  vzdělání a materiálním zajištění respondentů. Vybrané ústavní instituce hodnotí lépe mladší lidé do 44 let, občané s vyšší úrovní vzdělání (lidé s maturitou a především pak lidé s vysokoškolským diplomem) a ta část veřejnosti, která se řadí mezi dobře hmotně zajištěnou.

Výrazná souvislost je opakovaně zjišťována mezi hodnocením jednotlivých institucí a stranickými preferencemi, politickou orientací a spokojeností se současnou situací na naší politické scéně. Stejně jako v předchozích měsících a letech má nejpříznivější hodnocení současná hlava státu mezi stoupenci pravice, nejvíce mezi příznivci ODS (88 %). Ti také nyní nejlépe hodnotí práci vlády (62 %) a parlamentu (53 %). Příznivé hodnocení práce prezidenta, vlády i parlamentu zaznívá častěji také od přívrženců dalších vládních stran: KDU-ČSL a Strany zelených. K tradičně nejhoršímu hodnocení politické situace a vybraných ústavních institucí přívrženci KSČM se v poslední době přidávají také příznivci ČSSD. Nepřekvapí, že činnost hlavy státu, vlády a parlamentu hodnotí dobře výrazná většina té části veřejnosti, která je spokojena s naší současnou politickou situací (84 % z nich hodnotí dobře práci vlády, 75 % práci parlamentu a 92 % činnost prezidenta Václava Klause) .

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
parlament, politická situace, vláda