Naše zjištění
24. 4. 2001

Německo a naše hospodářství: významný partner, impuls, ale i hrozba

Německo je s výrazným odstupem považováno za našeho nejvýznamnějšího ekonomického partnera, ale jeho role je chápána českou veřejností rozporně. Zhruba třetina lidí na jedné straně vidí v Německu hrozbu, ale zároveň oceňuje našeho největšího souseda jako zemi, která může české ekonomice nejvíce pomoci.

Informace z průzkumu Trendy 4/2001

Německo a naše hospodářství:

významný partner, impuls, ale i hrozba

Citovaný reprezentativní průzkum STEM byl proveden ve dnech 1.-8. dubna 2001. Odpovědělo 1749 respondentů starších 18 let, vybraných metodou kvótního výběru na území celé České republiky.

V dubnovém průzkumu STEM byly vedle tradičního hodnocení vztahu k jiným zemím zařazena i baterie volných otázek, které podrobněji zjišťovaly názory lidí na postavení České republiky na mezinárodní scéně. Část těchto otázek byla zaměřena na naši ekonomiku:

„Která země podle Vašeho názoru představuje největší přínos pro naše hospodářství?“

„Která země představuje pro naši zemi největší hrozbu hospodářského podmanění?“

„Vezměte-li v úvahu všechny okolnosti, která země je podle Vás pro Českou republiku nejbližší partner?“

Ve všech případech určovali lidé pouze „první zemi v pořadí“, nicméně postavení Německa jako nejvýznamnějšího ekonomického partnera České republiky je jednoznačné. Je však vnímáno rozporně. Zhruba třetina lidí na jedné straně vidí v Německu hrozbu, ale zároveň oceňuje našeho největšího souseda jako zemi, která může české ekonomice nejvíce pomoci. Skoro 30 % osob spatřuje v Německu pouze hospodářský kolos, který nás chce pohltit, naopak asi 20 % lidí se hrozby podmanění neobává a v partnerství s Německem vidí jednoznačně přínos pro naši republiku. Ústřední postavení Německa potvrzuje i první až druhá příčka v pořadí „nejbližších partnerů“, byť tento žebříček není pouze hodnocením ekonomiky.

Také role dalších zemí, poměrně často uváděných jako významných ekonomických partnerů (USA, Rusko) je vnímána nejednotně, v souladu s tím, jaký mají lidé vztah k naší zahraničněpolitické orientaci. Poměrně významné (a jednoznačně pozitivní) místo zaujímá v žebříčku nejčastěji uváděných ekonomických partnerů Slovensko.

Názory obyvatel na vztah České republiky k jiným zemím –

„Která země je podle Vás pro ČR…?“

(údaje ve sloupcích)

Nejbližší partner Největší ekon. přínos Hrozba ekon. podmanění
Slovensko 37 % Německo 61 % Německo 68 %
Německo 37 % USA 9 % USA 15 %
Polsko 9 % Slovensko 6 % Rusko 7 %
Rakousko 7 % Rusko 5 % Rakousko 2 %
USA 3 % Rakousko 4 %    
Francie 2 % Velká Británie 2 %    
Rusko 1 % Polsko 2 %    
Velká Británie 1 % Japonsko 2 %    
    Žádná země 3 % Žádná země 3 %

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen:  STEM, Trendy 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Rusko, Slovensko, USA, vztah k jiným zemím, vztah k sousedním zemím