Naše zjištění
23. 2. 2007

Nejzávažnějším problémem ČR je korupce

Společnost STEM dlouhodobě zjišťuje názory lidí na to, jaké jsou pro naši republiku nejzávažnější problémy, které je potřeba řešit. Letos v únoru občané hodnotili závažnost deseti předložených problémů České republiky z oblasti právní, sociální a ekonomické. Obecně lze říci, že všechny hodnocené problémy byly lidmi označeny za vážné a hodné pozornosti.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 2/2007

NEJZÁVAŽNĚJŠÍM PROBLÉMEM ČR JE KORUPCE

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. února 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1222 obyvatel ČR.

Společnost STEM dlouhodobě zjišťuje názory lidí na to, jaké jsou pro naši republiku nejzávažnější problémy, které je potřeba řešit. Letos v únoru občané hodnotili závažnost deseti předložených problémů České republiky z oblasti právní, sociální a ekonomické. Obecně lze říci, že všechny hodnocené problémy byly lidmi označeny za vážné a hodné pozornosti.

Jako nejdůležitější problém je občany ČR vnímána korupce, podplácení úředníků. Za vážný problém ji považuje 94 % veřejnosti, jako velmi vážný problém korupci označilo sedm občanů z deseti. Významnost problému korupce se postupem času ve vědomí veřejnosti posiluje. V roce 1997 označila korupci za velmi závažný problém zhruba polovina veřejnosti, dnes jsou to bezmála tři čtvrtiny.

Druhou příčku v žebříčku závažnosti problémů zaujímá dodržování zákonnosti – za vážný označilo tento problém devět lidí z deseti, za velmi vážný ho určily téměř dvě třetiny dotázaných. Z dlouhodobého pohledu je dodržování zákonnosti vnímáno občany jako hodné pozornosti poměrně stabilně, s mírně vzrůstající tendencí – přibližně dvěma třetinami populace. V polovině roku 2003, kdy byla tato otázka ve výzkumu pokládána naposledy, se problematika dodržování zákonnosti umístila spolu s problémem ochrany občanů před zločinností na prvním místě, letos tento problém předčilo vnímání korupce.

Přibližně devět občanů z deseti řadí mezi závažné problémy situaci v našem zdravotnictví (od roku 2000 stabilní hodnocení v čase), ochranu občanů před zločinností, výši zadlužení státu a zajišťování sociálních hodnot. Přibližně šest občanů z deseti hodnotí tyto problémy jako velmi vážné. K relativně méně důležitým problémům patří stav životního prostředí, situace ve školství, kontrola svobody trhu a podnikání. Postavení ČR v Evropské unii je našimi občany vnímáno jako relativně nejméně závažný problém.

Pramen: STEM, Trendy 2007/2, 1222 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, sociální sféra