Naše zjištění
20. 4. 2011

Nejvíce se občané zajímají o reformu zdravotnictví a důchodového systému

O reformní program současné vlády se velice nebo dosti zajímá 41 % občanů, dalších 45 % se zajímá okrajově. Nejintenzivněji lidé sledují mediální informace o reformě zdravotnictví (66 % pozorně) a důchodového systému (58 %), nejméně jejich pozornost poutá reforma terciárního vzdělávání (31 %). INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011 VYDÁNO DNE 20. 4.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2011

VYDÁNO DNE 20. 4. 2011

NEJVÍCE SE OBČANÉ ZAJÍMAJÍ O REFORMU ZDRAVOTNICTVÍ A DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU.

O reformní program současné vlády se velice nebo dosti zajímá 41 % občanů, dalších 45 % se zajímá okrajově. Nejintenzivněji lidé sledují mediální informace o reformě zdravotnictví (66 % pozorně) a důchodového systému (58 %), nejméně jejich pozornost poutá reforma terciárního vzdělávání (31 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. března – 8. dubna 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1286 respondentů.

Společnost STEM se ve svém dubnovém pravidelném šetření zaměřila i na otázky reforem, které si stanovila jako svůj cíl současná vláda Petra Nečase. Podle výsledků výzkumu lze říci, že reformní program současné vlády poutá značnou pozornost dvou občanů z pěti (6 % se o něj velice zajímá a 35 % se zajímá dost). Okrajově se o něj zajímá dalších 45 % a zbylých 14 % deklaruje nezájem.

Pramen: STEM, Trendy 4/2011, 1286 respondentů

Častější zájem (velice+dost) o reformní program vlády mají muži (45 %) než ženy (36 %). Zájem roste s tím, jak stoupá nejvyšší dosažené vzdělání: mezi lidmi se základním vzděláním bez vyučení ho deklaruje 24 %, mezi vyučenými 32 %, mezi středoškolsky vzdělanými s maturitou 45 % a mezi vysokoškolsky vzdělanými 66 %.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
Reforma důchodů, reforma zdravotnictví