Naše zjištění
28. 4. 2001

Největším nebezpečím pro naši zemi jsou organizovaný zločin a terorismus

Hrozba mezinárodního zločinu, nadnárodních mafií a teroristických útoků figuruje na čele žebříčku nejvážnějších hrozeb pro naši zemi ve všech sociodemografických skupinách. Jinak obecně platí, že lidé starší, s nižším vzděláním, ekonomicky hůře situovaní, s levicovými politickými názory se obávají všech druhů nebezpečí více než občané s opačnými charakteristikami.

Informace z výzkumu Trendy 4/2001

Největším nebezpečím pro naši zemi jsou organizovaný zločin a terorismus

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 1.-8. dubna 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1749 občanů.

Bezpečnostní situace v Evropě není sice zcela klidná, ale Českou republiku  žádný stát bezprostředně vojensky neohrožuje. Přesto je náš stát vystaven různému nebezpečí. Nabídli jsme – podobně jako před dvěma lety – respondentům několik možných zdrojů ohrožení pro naši zemi a vyzvali je, aby míru jejich nebezpečnosti vyznačili na devítistupňové škále, kde hodnotu 1 přisuzovali faktoru, který znamená „žádné nebezpečí“, a hodnotu 9 tomu, který je pro naši zemi „velmi velkým nebezpečím“. Nabídka respondentům byla proti roku 1999 poněkud pozměněna, tak, jak se mění aktuální situace.

Jak velké nebezpečí představují pro naši zemi?

(průměr z hodnocení na škále, 1=„žádné nebezpečí“ a 9=„velmi velké nebezpečí“)

  99/05 01/04
mezinárodní organizovaný zločin 7,63 7,85
terorismus 7,64
konflikt v Kosovu (99/05) / situace na Balkáně (01/04) 6,99 6,59
zvyšující se počet čínských podnikatelů v naší zemi 5,53
zvyšující se počet Číňanů a Vietnamců v naší zemi 6,59
příliv uprchlíků 5,84 6,57
oživení komunistických mafií a jejich vlivu na naši zemi 6,44
nadvláda zahraničního kapitálu 6,11
velmocenská politika Ruska 6,13
autoritářský či komun. převrat v zemích bývalého SSSR 5,94 6,05
rostoucí vliv Muslimů v Evropě 5,57 6,02
ekonomické podmanění naší země Německem 5,81 5,60
velmocenská politika USA 5,57
romská (cikánská) menšina v naší zemi 5,80
výbuch občanské nespokojenosti v naší zemi 5,75
působení NATO na politiku naší země 4,27
ekonomický a politický vliv Židů v naší zemi 3,93

Pramen: STEM, Trendy 5/1999, 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Hrozba mezinárodního zločinu, nadnárodních mafií a teroristických útoků figuruje na čele žebříčku nejvážnějších hrozeb pro naši zemi ve všech sociodemografických skupinách. Jinak obecně platí, že lidé starší, s nižším vzděláním, ekonomicky hůře situovaní, s levicovými politickými názory se obávají všech druhů nebezpečí více než občané s opačnými charakteristikami. Jedinou výjimkou je ohrožení mocenským zvratem v zemích bývalého Sovětského svazu, který je naopak vážnou hrozbou pro všechny, kteří si přejí náš návrat do euroatlantické civilizace.

Dvanáct zdrojů nebezpečí pro naši zemi můžeme rozdělit do tří skupin:

Etnické a globální hrozby (příliv uprchlíků, situace na Balkáně, rostoucí vliv Muslimů v Evropě, vietnamští a čínští podnikatelé, mezinárodní terorismus a organizovaný zločin)

hrozba ovládnutí naší země „silami komunistické minulosti“ (současným Ruskem, komunistickými mafiemi, hrozba autoritářského nebo komunistického převratu v zemích bývalého SSSR)

nebezpečí přicházející ze západu, ať už mocenské (NATO, politika USA) či ekonomické (Německo)

Nejvýrazněji se veřejnost polarizuje v názoru na druhou a třetí skupinu: lidé zařazující se k levici zdůrazňují hrozbu ze strany Německa, USA a NATO, občané volící pravicové strany naopak spatřují vážnou hrozbu v Rusku, v možnosti mocenského zvratu k totalitě v zemích bývalého Sovětského svazu či v oživení komunistických mafií. Podobné rozdíly jako mezi pravicově a levicově orientovanými občany (ovšem mnohem méně výrazné) jsou mezi lidmi z nejmladší a nejstarší věkové skupiny či mezi lidmi se základním a vysokoškolským vzděláním.

Naopak hrozby, které jsou globální a etnické povahy (migrace velkých skupin obyvatelstva, mezinárodní organizovaný zločin, růst vlivu Muslimů na evropském kontinentu, působení vietnamských a čínských podnikatelů), pociťují téměř ve stejné míře různé skupiny obyvatel, mírné diference jsou v souladu s celkově optimističtějším či pesimističtějším charakterem skupin (např. mladí lidé se obecně méně obávají různých věcí než lidé staří). K těmto „plošně pociťovaným“ hrozbám patří i hrozba z Balkánu.

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Pramen: STEM, Trendy 4/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
kriminalita, ohrožení ČR, terorismus, uprchlíci