Naše zjištění
23. 6. 2001

Nejstarší generace a stoupenci KSČM hájí předlistopadový režim

Podíl obhájců předlistopadových poměrů rostl až do přelomu let 1997/1998 a pak se až do podzimu 1999 udržoval nad 30 %. Od počátku roku 2000 jich opět začalo vytrvale ubývat. V současné době tvoří lidé, kteří považují předlistopadový režim za lepší než současný, asi čtvrtinu dospělé populace.

Informace z výzkumu Trendy 6/2001

Nejstarší generace a stoupenci KSČM

hájí předlistopadový režim

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 4.-10. června 2001. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1664 občanů.

Je současný režim lepší než ten, který zde byl před rokem 1989 ? STEM se na tuto zásadní otázku ptá dvěma trochu odlišnými otázkami („Má současné zřízení ve srovnání se zřízením před rokem 1989…?“ a „Je současný režim lepší, stejný, nebo horší než ten předcházející, tj. před listopadem 1989?“), které však lidem splývají a lze je tedy hodnotit společně. Co z tohoto hodnocení vyplývá?

Dlouhá časová řada od roku 1992 je nápadná tím, že stabilně zhruba pětina lidí hodnotí oba režimy jako stejné. Poměr stoupenců současného a minulého režimu se však v historii samostatného českého státu výrazně měnil. Podíl obhájců předlistopadových poměrů rostl až do přelomu let 1997/1998 a pak se až do podzimu 1999 udržoval nad 30 %. Od počátku roku 2000 jich opět začalo mírně, ale vytrvale ubývat. V současné době tvoří lidé, kteří považují předlistopadový režim za lepší než současný, asi čtvrtinu dospělé populace. Více než 40 % z nich by volilo KSČM, necelých 20 % ČSSD a desetinu obhájců předlistopadového režimu tvoří lidé, kteří by rozhodně nešli volit.

Současný režim považují za lepší především mladší lidé a občané s vyšším vzděláním (vysokou školou a maturitou). Mezi lidmi ve věku nad 60 let jako v jediné velké sociodemografické skupině převažují obhájci předlistopadových poměrů nad těmi, podle nichž je současný režim lepší než socialistický, ve skupině lidí se základním vzděláním jsou stoupenci obou režimů stejně početní.

Na straně současného režimu jsou jednoznačně voliči pravicových stran – ODS, Unie svobody a skupina osob, kteří jako volenou stranu spontánně jmenují Čtyřkoalici. Mnohem vyrovnanější je poměr stoupenců současného a minulého režimu mezi stoupenci KDU-ČSL a ČSSD – v této charakteristice se tyto dva voličské tábory prakticky shodují, příznivci ČSSD jsou nyní dokonce spíše na straně současného režimu než sympatizanti KDU-ČSL. Rozhodnými zastánci předlistopadových poměrů jsou příznivci KSČM – z nich dává přednost současnému režimu pouhá desetina.

Pramen: STEM, 1992-2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001, 4K – lidé, kteří jako volenou stranu v otevřené otázce uvádějí čtyřkoalici

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Pramen: STEM, Trendy 6/2001

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
současný a předlistopadový režim, stoupenci a odpůrci režimu