Naše zjištění
29. 4. 2005

Nejraději máme Slovensko a Francii, ze zahraničních státníků Chiraca a Blaira.

V dubnovém výzkumu společnosti STEM lidé hodnotili pomocí školního známkování vybrané země. Nejvíce příznivých známek (jedniček a dvojek) získalo Slovensko a Francie. K zemím, u nichž příznivé hodnocení zřetelně převažuje, patří rovněž Velká Británie, Itálie, Rakousko, Polsko a Maďarsko.   Informace STEM z výzkumu Trendy 4/2005 NEJRADĚJI MÁME SLOVENSKO A FRANCII, ZE ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ CHIRACA A BLAIRA.

 

Informace STEM z výzkumu Trendy 4/2005

NEJRADĚJI MÁME SLOVENSKO A FRANCII,

ZE ZAHRANIČNÍCH STÁTNÍKŮ CHIRACA A BLAIRA.

Citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 4. – 10. dubna 2005 na rozsáhlém reprezentativním souboru 1668 obyvatel České republiky starších 18 let. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru.

V dubnovém výzkumu společnosti STEM lidé hodnotili pomocí školního známkování vybrané země. Nejvíce příznivých známek (jedniček a dvojek) získalo Slovensko a Francie. K zemím, u nichž příznivé hodnocení zřetelně převažuje, patří rovněž Velká Británie, Itálie, Rakousko, Polsko a Maďarsko. O málo více než polovinu příznivých známek získalo ještě Japonsko a Německo. Spojené státy americké hodnotí příznivě (jedničkou nebo dvojkou) necelá polovina občanů. Nejvíce „špatných“ známek lidé vystavili Ukrajině, Číně a Rusku.

Od roku 1998 až do roku 2001 se vztah českých občanů k zahraničí soustavně zlepšoval. Nejvýrazněji se pozitivní trend projevoval ve vztahu k bezprostředním sousedům (Slovensku, Maďarsku, Německu, Polsku; vztah k Rakousku procházel spíše mírným poklesem sympatií). V roce 2002 vývoj vztahu k ostatním zemím stagnoval a rok 2004 přinesl poměrně výrazné zhoršení. V ochlazení vztahů k zahraničí se patrně promítla změna vnitropolitického klimatu u nás (intenzivnější debata o ochraně národních zájmů) v souvislosti se vstupem do Evropské unie i krize na Středním Východě, zvláště v Iráku. Letošní výsledky ovšem svědčí o tom, že vztah k zahraničí se opět zlepšuje a vrací se na dřívější úroveň.

Pramen: STEM, Trendy 2005/4, 1668 respondentů

Pramen: STEM, série Trendy 1994-2005

Pramen: STEM, série Trendy 1994-2005

Společnost STEM se v dubnovém výzkumu zaměřila také na hodnocení zahraničních politických osobností, prezidentů a premiérů vybraných zemí. Dlouhodobě pozitivnímu vztahu k Francii odpovídá, že nejlépe hodnocenou zahraniční osobností je francouzský prezident Jacques Chirac, kterého dvě třetiny občanů ČR hodnotí příznivě. Konkuruje mu rovněž příznivě hodnocený britský premiér Tony Blair. Více než polovina občanů hodnotí pozitivně ještě Mikuláše Dzurindu a Gerharda Schrödera. U zbývajících posuzovaných osobností již převažuje hodnocení negativní. Nejméně sympatií získávají Silvio Berlusconi, Vladimír Putin a George Bush. Ruský prezident je jediným politikem, jehož hodnocení se od výzkumu v dubnu 2004 zhoršilo. Ostatní si polepšili, výrazně více příznivých hodnocení než před rokem získali Tony Blair a Gerhard Schröder.

Pramen: STEM, Trendy 2005/4, 1668 respondentů

Pramen: STEM, Trendy 2003/12, Trendy 2004/4, Trendy 2005/4

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
politici, političtí představitelé, stát, vztah k jiným zemím