Naše zjištění
5. 8. 2002

Nejpilněji kroužkovali vybrané kandidáty voliči ODS a Koalice

V novém volebním zákoně se změnila pravidla pro přidělování preferenčních hlasů. Lidé mohli zakroužkovat sice již jen dva kandidáty, zato se těmto politikům snížila hranice, která je posunuje na kandidátce vpřed. – nemuseli už získat 10 % z preferenčních hlasů odevzdaných pro danou stranu, ale pouze 7 %. Výsledky letošních voleb ukázaly, že tato změna byla významná.

Informace z výzkumu Trendy 6/2002

Nejpilněji kroužkovali vybrané kandidáty voliči ODS a Koalice

Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 19.-24. června 2002, tedy krátce po volbách do Poslanecké sněmovny. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovědělo celkem 1609 občanů.

Jednou ze změn, které přinesly úpravy volebního zákona pro volby do Poslanecké sněmovny, byla nová pravidla pro preferenční hlasy. Lidé mohli zakroužkovat sice již jen dva kandidáty, zato se těmto politikům snížila hranice, která je posunuje na kandidátce vpřed. – nemuseli už získat 10 % z preferenčních hlasů odevzdaných pro danou stranu, ale pouze 7 %. Výsledky letošních voleb ukázaly, že tato změna byla významná a v mnoha případech vedla ke změně v pořadí na kandidátkách a k tomu, že poslanecké mandáty získali politici, kteří byli původně na „nevolitelných“ místech kandidátek.

Povolební průzkum STEM ukázal, že za mnohem výraznější praktické důsledky preferenčních hlasů v letošních volbách však nemůže jen změna pravidel, ale sami voliči. Ti totiž v porovnání s lety 1996 a 1998 využívali práva označovat vybrané politiky mnohem častěji.

„Využil(a) jste Vy osobně při své volbě možnost zakroužkovat jeden nebo dva preferenční hlasy, které mohou posunout pořadí jednotlivých kandidátů?“

  96/06 98/07 02/06
Ano 22 % 25 % 39 %
Ne 78 % 75 % 61 %

Pramen: STEM, Trendy 6/1996, 7/1998, 6/2002

Nejčastěji kroužkovali vybrané kandidáty lidé, kteří volili ODS a Koalici. Zatímco v prvním případě to však mohlo vést jen ke změně pořadí na kandidátce, u Koalice se tím zároveň měnil často i poměr sil mezi úspěšnými kandidáty nominovanými KDU-ČSL a Unií svobody. Z výsledků voleb můžeme soudit, že práva označovat vybrané kandidáty využívali především stoupenci KDU-ČSL (zejména z voličského jádra této strany), kteří tak v řadě případů eliminovali kandidáty Unie svobody z „postupových“ míst.

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Pramen: STEM, Trendy 6/2002

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
politické strany, volby