Naše zjištění
18. 5. 2012

Názory veřejnosti na zaměstnávání cizinců

Více než tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že v naší zemi pracuje příliš mnoho cizinců, a 72 % lidí uvedlo, že zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. Dvě pětiny lidí se naopak domnívají, že v některých profesích jsou cizinci jediným řešením nedostatku pracovních sil. Názory na zaměstnávání cizinců u nás se od roku 2009 téměř nemění.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 4/2012

VYDÁNO DNE 18. 5. 2012

 

VĚTŠINA LIDÍ SI MYSLÍ, ŽE CIZINCŮ U NÁS PRACUJE PŘÍLIŠ MNOHO A BEROU NAŠIM LIDEM PRÁCI.

Více než tři čtvrtiny Čechů se domnívají, že v naší zemi pracuje příliš mnoho cizinců, a 72 % lidí uvedlo, že zaměstnávání cizinců připravuje naše lidi o práci. Dvě pětiny lidí se naopak domnívají, že v některých profesích jsou cizinci jediným řešením nedostatku pracovních sil. Názory na zaměstnávání cizinců u nás se od roku 2009 téměř nemění.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 18.-29. 4. 2012. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1084 respondentů.

Od roku 2009, kdy u nás došlo ke zřetelnému růstu nezaměstnanosti a projevily se příznaky hospodářské krize, zjišťuje STEM názory naší veřejnosti na fakt, že v řadě profesí je u nás zaměstnáváno poměrně hodně cizinců. Více než tři čtvrtiny (77 %) občanů považuje jejich počet za příliš vysoký a 72 % osob si myslí, že berou našim lidem práci. Dvě pětiny lidí naopak uznávají, že v některých profesích by bez práce cizinců byla situace na trhu práce neřešitelná.

Názory na cizince v ČR a jejich zaměstnávání

Pramen: STEM, Trendy 4/2012, 1084 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
cizinci, názor veřejnosti, zaměstnanost