Naše zjištění
24. 11. 2011

Názory veřejnosti na zaměření sociální politiky.

Téměř dvě třetiny lidí by spíše podpořily rodiny s dětmi, než by zvyšovaly důchody. Výrazně většinovou podporu má také rozšiřování sociálních služeb namísto zvyšování sociálních dávek. V otázce, zda důchod rovný všem, anebo podle předchozích platů, se mírná většina kloní k zohlednění předchozích příjmů. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011
VYDÁNO DNE  24. 11.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2011
VYDÁNO DNE  24. 11. 2011

 

ZVÝŠIT DŮCHODY, NEBO PODPOŘIT RODINY S DĚTMI? VĚTŠINA OBČANŮ JE PRO PODPORU MLADÝCH RODIN.

 

Téměř dvě třetiny lidí by spíše podpořily rodiny s dětmi, než by zvyšovaly důchody. Výrazně většinovou podporu má také rozšiřování sociálních služeb namísto zvyšování sociálních dávek. V otázce, zda důchod rovný všem, anebo podle předchozích platů, se mírná většina kloní k zohlednění předchozích příjmů.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 31. října – 7. listopadu 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1257 respondentů.

 

Česká populace byla od poloviny 90. let stále výrazně pro to, aby se pomáhalo spíše rodinám s dětmi než důchodcům. Po nastolení „důchodové otázky“ (a například i zvýšení porodného a jiných úpravách ve prospěch mladých rodin) o deset let později se začala část lidí přiklánět k názoru, že důchodci jsou na tom hůře. Nicméně hlasů pro podporu rodin byla stále převaha a ta se v současnosti opět vrací na dvoutřetinovou úroveň.

Pramen: STEM, Trendy 1997-2011, Sociální zabezpečení 2/1998

 


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodci, sociální jistoty