Naše zjištění
11. 10. 2010

Názory veřejnosti na směřování EU a podpory zavedení eura v ČR

V hodnocení vývoje EU je česká veřejnost rozdělená. Necelá polovina občanů si myslí, že se EU vyvíjí správným směrem (48 %), ostatní zastávají opačný názor (52 %). Přestože směřování EU hodnotí lidé v porovnání s minulým rokem hůře, většina Čechů se nadále cítí být Evropany (70 %).

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 09/2010

VYDÁNO DNE 11. 10. 2010

ČEŠI JSOU V OTÁCE NÁZORU NA VÝVOJ EU ROZDĚLENÍ NA DVĚ SKUPINY. ZAVEDENÍ EURA V ČR BY V SOUČASNÉ DOBĚ UVÍTALA JEN NECELÁ TŘETINA OBČANŮ.

V hodnocení vývoje EU je česká veřejnost rozdělená. Necelá polovina občanů si myslí, že se EU vyvíjí správným směrem (48 %), ostatní zastávají opačný názor (52 %). Přestože směřování EU hodnotí lidé v porovnání s minulým rokem hůře, většina Čechů se nadále cítí být Evropany (70 %). Pro přijetí eura je 30 % lidí, což je nejnižší číslo od roku 2005, kdy STEM tento názor začal sledovat. Proti přijetí eura jsou v různé míře sympatizanti všech pěti parlamentních stran.

 

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 3.–13. září 2010. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1228 respondentů.

Česká veřejnost je v otázce směřování EU rozdělená na dvě skupiny. Necelá polovina lidí (48 %) si myslí, že EU směruje správným směrem, zatímco zbytek občanů vnímá směřování EU jako nesprávné (52 %). U veřejnosti současně převažuje spíše vlažné hodnocení symbolizované variantami „spíše ano“ a „spíše ne“ než hodnocení rozhodné (varianty „určitě ano“, „určitě ne“). Názor na směřování EU tak není příliš silně ukotvený.

„Domníváte se, že se EU vyvíjí správným směrem?“

Pramen: STEM, Trendy 09/2010, 1228 respondentů

Z dlouhodobého hlediska zaznamenáváme v hodnocení vývoje Evropské unie veřejností dva poklesy. První je možné pozorovat v letech 2006 až 2008, kdy je Evropská unie vnitřně názorově rozštěpená v otázce reformy celé instituce a řešení nové podoby Euroústavy. V prvních měsících roku 2009 se do hodnocení vývoje EU promítá české předsednictví EU a dochází tak ke zvýšení podílu kladných vyjádření. V poslední době však pozorujeme druhý pokles v hodnocení, který tentokrát patrně souvisí s problémy spojenými se zadlužováním některých států, snižováním jejich ratingů a diskutovaným ohrožením stability společné měny – eura.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie