Naše zjištění
28. 6. 2011

Názory veřejnosti na korupci politiků a státních úředníků

Celkem 93 % občanů se domnívá, že korupce politiků je vážným problémem naší země. Naprostá většina občanů rovněž sdílí názory, že většina státních úředníků je podplatitelná (83 %) a že úroveň korupce politiků a státních úředníků u nás překračuje míru obvyklou pro západoevropské země (77 %). Pokrok při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce registruje pouze 24 % Čechů.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/2011

VYDÁNO DNE 28. 6. 2011

TŘI OBČANÉ ZE ČTYŘ SE DOMNÍVAJÍ, ŽE MÍRA KORUPCE POLITIKŮ A STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ JE U NÁS VYŠŠÍ NEŽ V ZÁPADNÍ EVROPĚ.

Celkem 93 % občanů se domnívá, že korupce politiků je vážným problémem naší země. Naprostá většina občanů rovněž sdílí názory, že většina státních úředníků je podplatitelná (83 %) a že úroveň korupce politiků a státních úředníků u nás překračuje míru obvyklou pro západoevropské země (77 %). Pokrok při pronásledování a trestání případů tunelování, rozkrádání a korupce registruje pouze 24 % Čechů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.-10. 6. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

Společnost STEM se v červnovém pravidelném výzkumu zaměřila i na otázky týkající se korupce v ČR. Výsledky ukazují, že občané se téměř jednomyslně domnívají, že korupce politiků je vážným problémem naší země. Tento názor zastává celkem 93 % občanů. Porovnání s výsledky z nedávné minulosti dokládá, že obdobně byl tento názor rozšířen už před pěti lety.

Pramen: STEM, Trendy 02/2006, 06-2/2008, 06/2011

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
korupce, politici