Naše zjištění
23. 10. 2007

Názory veřejnosti na konání referenda ohledně LOH

Skoro všichni Češi už vědí o tom, že Praha usiluje o pořádání letních olympijských her v roce 2016, případně 2020, a 70 % lidí už ví i to, že Praha odeslala oficiální přihlášku Mezinárodnímu olympijskému výboru. Mělo by se konat k LOH referendum? Polovina lidí (51 %) je pro celorepublikové, 6 % pro pražské, 43 % lidí nechce referendum vůbec.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2007

V REFERENDU O OLYMPIÁDĚ BY MĚLI JEJÍ ZASTÁNCI NAVRCH

Skoro všichni Češi už vědí o tom, že Praha usiluje o pořádání letních olympijských her v roce 2016, případně 2020, a 70 % lidí už ví i to, že Praha odeslala oficiální přihlášku Mezinárodnímu olympijskému výboru.

Mělo by se konat k LOH referendum? Polovina lidí (51 %) je pro celorepublikové, 6 % pro pražské, 43 % lidí nechce referendum vůbec. Pokud by se referendum nyní konalo, zvítězili by v něm stoupenci olympiády, získali by zhruba 54 % hlasů.

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. října 2007. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1280 respondentů. Blok otázek o LOH byl zpracován pro o.p.s. Praha olympijská.

O záměru hlavního města stát se pořadatelem letních olympijských her v roce 2016, případně 2020, ví už téměř všichni občané Česka – v říjnu 2007 to uvedlo 91 % dotázaných. Vysoké je i povědomí o tom, že Praha již zaslala Mezinárodnímu olympijskému výboru tzv. oficiální přihlášku, v níž oznamuje svůj záměr usilovat v roce 2016 o pořádání her. Odeslání oficiálního dopisu zaznamenalo 70 % obyvatel ČR, větší znalost projevují jako obvykle lidé s vyšším vzděláním (80 % lidí s VŠ, pouze 61 % lidí se základním vzděláním), o sportovní dění se zajímají spíše muži (77 % ví o odeslání oficiální přihlášky) než ženy (63 % ví o přihlášce Prahy).

Pramen: STEM Trendy 10/2007, 1280 respondentů starších 18 let

Mělo by se k pořádání letních olympijských her v Praze konat referendum? A pokud ano, pak by jeho účastníky měli být pouze Pražané, anebo všichni občané našeho státu?

Necelých 60 % dotázaných si referendum přeje, asi dvě pětiny ho odmítají. Z těch, kteří referendum k pořádání letních olympijských her požadují, se vyslovuje drtivá většina pro uskutečnění referenda v celém státě.

Pramen: STEM, Trendy 10/2007

Názory na uspořádání referenda k letní olympiádě jsou v celé populaci skoro rovnoměrně rozložené. Největší podíl lidí, kteří vůbec referendum nechtějí, najdeme mezi stoupenci ODS (47 %), lidmi s vysokoškolským vzděláním (47 %), ve skupině osob mladšího středního věku (30 – 44 let, 46 %). Nejsilnější hlas pro referendum zaznívá od příznivců KSČM (65 % pro nějaké referendum), častěji si referendum přejí také mladí lidé (do 29 let, 61 %, zvláště pak studenti – 65 % u nich).

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
referendum