Naše zjištění
7. 4. 2014

Názory veřejnosti na fungování EU

Dvě pětiny občanů (41 %) si myslí, že Evropská unie funguje demokraticky. Čtvrtina lidí (27 %) se domnívá, že EU funguje efektivně. Pětina populace (22 %) hodnotí rozhodování v EU jako dostatečně promyšlené a pružné. Alespoň orientační přehled o tom, co patří do kompetence národních vlád a co do pravomoci orgánů EU, má čtvrtina občanů ČR (24 %).

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2014

VYDÁNO DNE 7. 4. 2014

NÁZORY ČESKÉ VEŘEJNOSTI NA FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SE OPROTI LOŇSKÉMU ROKU MÍRNĚ ZHORŠILY

Dvě pětiny občanů (41 %) si myslí, že Evropská unie funguje demokraticky. Čtvrtina lidí (27 %) se domnívá, že EU funguje efektivně. Pětina populace (22 %) hodnotí rozhodování v EU jako dostatečně promyšlené a pružné. Alespoň orientační přehled o tom, co patří do kompetence národních vlád a co do pravomoci orgánů EU, má čtvrtina občanů ČR (24 %). U všech sledovaných otázek došlo v porovnání s průzkumem před rokem ke snížení podílu příznivých názorů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 11. – 20. března 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1070 respondentů.

V období před blížícími se volbami do Evropského parlamentu se STEM zajímal o názory české veřejnosti na Evropskou unii. Celkově je možné říci, že pozitivní hodnocení EU jsou ve veřejném mínění v menšině. Dvě pětiny občanů se domnívají, že Evropská unie funguje demokraticky. Ještě méně lidí (27 %) si myslí, že unie funguje efektivně. Rozhodování v EU hodnotí jako dostatečně rozmyšlené, pružné a hospodárné pouze pětina veřejnosti (22 %).

Názory na fungování Evropské unie

Pramen: STEM, Trendy 2014/3, 1070 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
demokratické fungování, Evropa, Evropská unie