Naše zjištění
4. 11. 2015

Názory veřejnosti na federalistické uspořádání EU

Čtyřpětinová většina české veřejnosti (81 %) nepatří mezi stoupence proměny Evropské unie ve federalistické

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2015

vydáno dne 4. 11. 2015

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI NEPODPORUJE PROMĚNU EVROPSKÉ UNIE VE FEDERÁLNÍ INSTITUCI

Čtyřpětinová většina české veřejnosti (81 %) nepatří mezi stoupence proměny Evropské unie ve federalistické uspořádání členských zemí. Podobně jasná většina občanů (83 %) se nedomnívá, že jednou vznikne jakýsi evropský národ.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18. až 28. září 2015. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 925 respondentů.

Vedle pravidelných otázek postihujících aktuální vztah českých občanů k Evropské unii byly do zářijového průzkumu STEM zařazeny rovněž otázky věnované obecnějším tématům spojeným s federalistickým uspořádáním EU a pravděpodobností vzniku evropského národa.

Podle pětiny dotázaných by se Evropská unie měla postupně změnit ve stát s federalistickým uspořádáním členských zemí. Jednoznačná většina veřejnosti (81 %) však mezi zastánce federalizace Evropské unie nepatří. Z dlouhodobého hlediska nikdy STEM v průzkumech nezjistil většinovou podporu federalistického uspořádání, nejvyšší podíl byl naměřen krátce po vstupu České republiky do EU (2005: 36 %). V průzkumech v druhém desetiletí tohoto století již míra podpory federalismu v EU mezi českými občany klesala.

Vzhledem ke klesající míře spokojenosti českých občanů s naším členstvím v Evropské unii je pochopitelné, že lidé nejsou vstřícní dalšímu upevňování vazeb mezi členskými státy unie.

„Někteří lidé říkají, že by se Evropská unie měla postupně stát skutečným státem s federalistickým uspořádáním jednotlivých členských zemí. Patříte mezi tyto lidi i Vy?“

Pramen: STEM, Trendy 2005–2015

(V letech 2011 až 2014 bylo ve znění otázky: „… skutečným státem s federálním uspořádáním…“.)

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
Evropská unie, názor veřejnosti