Naše zjištění
9. 7. 2015

Názory veřejnosti na elektronickou evidenci tržeb

Ve dnech 23.-25 .6 2015 STEM provedl pro Generální finanční ředitelství bleskový výzkum, který se zaměřil na názory lidí na morálku výběru daní v ČR a na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik CATI a CAWI. Rozsah souboru N=1097 respondentů.

VEŘEJNOST JE PŘÍZNIVĚ NAKLONĚNA

ELEKTRONICKÉ EVIDENCI TRŽEB, I KDYŽ JISTÁ RIZIKA VIDÍ

Ve dnech 23.-25 .6 2015 STEM provedl pro Generální finanční ředitelství bleskový výzkum, který se zaměřil na názory lidí na morálku výběru daní v ČR a na elektronickou evidenci tržeb. Reprezentativní soubor obyvatel ČR starších 18 let byl zkoumán kombinací technik CATI a CAWI. Rozsah souboru N=1097 respondentů. Statistická chyba činí plus minus 3 procentní body při rozložení odpovědí 60:40 v celém výběrovém souboru.

Aktuální sociologický výzkum, který STEM vypracoval na základě zadání Generálního finančního ředitelství, prověřoval názory veřejnosti na výběr daní a elektronickou evidenci tržeb. Obecně lze říci, že naši obyvatelé jsou k daňové morálce obchodníků v České republice značně kritičtí. Tři pětiny z nich považují daňovou morálku obchodníků, prodejců zboží a služeb za špatnou. Je zajímavé, že mladí jsou v tomto hodnocení vstřícnější, podíl poctivých a nepoctivých je podle nich „fifty-fifty“. Znamená to, že veřejné mínění neodsuzuje všechny obchodníky a prodejce „šmahem“, je schopno rozlišovat.

Celkem logicky na to navazuje poznatek, že náš stát by měl podle jasné většiny občanů hledat cesty k vyššímu výběru daní od obchodníků a prodejců. Skeptická je v tomto ohledu pouze čtvrtina obyvatel. Skeptičtější jsou zejména mladí lidé – závislost na věku je lineární, jak ukazuje následující graf.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace