Naše zjištění
31. 5. 2011

Názory veřejnosti na ČSSD jako hlavní opoziční stranu v zemi

Tři pětiny (61 %) lidí se domnívají, že ČSSD dobře vykonává roli opozice vůči vládě. Pouze necelá polovina (46 %) občanů je však přesvědčena, že stínová vláda sociálních demokratů má již nyní připravena opatření, jimiž by řešila největší problémy naší země.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2011

VYDÁNO DNE 31.5. 2011

ČSSD VYKONÁVÁ ROLI OPOZICE CELKEM DOBŘE, MÁLO ALE NABÍZÍ OPATŘENÍ, JAK ŘEŠIT NEJVĚTŠÍ PROBLÉMY ZEMĚ.

Tři pětiny (61 %) lidí se domnívají, že ČSSD dobře vykonává roli opozice vůči vládě. Pouze necelá polovina (46 %) občanů je však přesvědčena, že stínová vláda sociálních demokratů má již nyní připravena opatření, jimiž by řešila největší problémy naší země.

ČSSD se podle naší veřejnosti daří těžit z rozporů v koalici a získávat na svou stranu voliče, je však méně připravena pracovat na řešení problémů.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2.–9. 5. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1219 respondentů.

Na počátku května položili tazatelé STEM občanům sérii otázek, v níž mohli posoudit, jak si vede nejsilnější opoziční strana. Respondenti hodnotili celkové působení sociální demokracie jako opozice vůči vládě a také připravenost stínového kabinetu ČSSD z hlediska řešení současných problémů České republiky.

Graf ukazuje, že většina lidí (61 %) uvádí, že jako opozice vůči vládě si vede ČSSD dobře, ale jen necelá polovina občanů (46 %) si myslí, že stínoví ministři sociální demokracie jsou již dnes připraveni řešit problémy naší republiky.

Jak si vede ČSSD jako opozice

Pramen: STEM, Trendy 5/2011, 1219 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
ČSSD, politická situace