Naše zjištění
1. 6. 2009

Názory občanů na výši důchodů

Naprostá většina veřejnosti považuje dnešní výši starobních důchodů za nepřiměřeně nízkou (78 %). Lidé si myslí, že průměrný starobní důchod nestačí k pokrytí základních potřeb penzistů (69 %) a současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří (78 %). Názory závisí především na věku, materiálním zajištění domácností a na stranických preferencích občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 05/2009

VEŘEJNOST JE PŘESVĚDČENA, ŽE VÝŠE DŮCHODŮ NEUMOŽŇUJE SENIORŮM PROŽÍT DŮSTOJNÉ STÁŘÍ

Naprostá většina veřejnosti považuje dnešní výši starobních důchodů za nepřiměřeně nízkou (78 %). Lidé si myslí, že průměrný starobní důchod nestačí k pokrytí základních potřeb penzistů (69 %) a současný důchodový systém neumožňuje prožít důstojné stáří (78 %). Názory závisí především na věku, materiálním zajištění domácností a na stranických preferencích občanů. Nejkritičtější postoje zaujímají příznivci KSČM a ČSSD, ale nespokojenost s důchody převládá, i když v menší míře, také mezi sympatizanty ostatních parlamentních stran.

Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativního výzkumu STEM. Uskutečnil se ve dnech 5. – 12. 5. 2009 na souboru 1265 občanů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru.

Problematikou starobních důchodů se společnost STEM se zabývá dlouhodobě. Letošní výsledky jen potvrzují velmi kritický pohled veřejnosti na to, jak se současná výše důchodů promítá do životního stylu a pocitů seniorů. Většina lidí (78 %) je přesvědčena, že starobní důchody jsou nepřiměřeně nízké, více než dvě třetiny populace mají pochybnosti o tom, zda průměrný důchod stačí na pokrytí základních potřeb seniorů, a 78 % občanů si myslí, že současný systém důchodového zabezpečení neumožňuje důstojné stáří.

Ještě kritičtější názory vyjadřují ti, kterých se tato problematika bezprostředně dotýká. Naprostá většina důchodců (88 %) považuje starobní důchody za velmi nízké a stejný podíl seniorů se domnívá, že dnešní systém důchodového zabezpečení je překážkou důstojného stáří. 78 % důchodců tvrdí, že průměrný důchod je tak nízký, že nestačí pro uspokojování jejich základních potřeb.

Názory na starobní důchody a důchodový systém (%)

Pramen: STEM, Trendy 2009/05, 1265 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
důchodci, ekonomická situace