Naše zjištění
13. 8. 2008

Názory občanů na užitečnost církví a církevní restituce

Církve považují za užitečné instituce zhruba dvě pětiny veřejnosti (37 %). Stejně velká část lidí (36 %) pokládá za správné vrátit církvím jejich bývalý majetek, aby mohly bez problémů vykonávat svoji činnost. S vládním návrhem na odškodnění církví souhlasí jen čtvrtina občanů.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06-2/2008

LIDÉ  NEPŘIKLÁDAJÍ ČINNOSTI CÍRKVÍ PŘÍLIŠ VELKÝ VÝZNAM A K VRACENÍ JEJICH MAJETKU SE STAVÍ REZERVOVANĚ

Církve považují za užitečné instituce zhruba dvě pětiny veřejnosti (37 %). Stejně velká část lidí (36 %) pokládá za správné vrátit církvím jejich bývalý majetek, aby mohly bez problémů vykonávat svoji činnost. S vládním návrhem na odškodnění církví souhlasí jen čtvrtina občanů. O užitečnosti církví jsou nejčastěji přesvědčeni věřící lidé (73 %), kteří zároveň projevují také největší podporu myšlence návratu církevního majetku (64 %) i vládnímu návrhu na odškodnění církví (47 %). Pevnou víru v Boha deklaruje u nás 27 % lidí, 16 % zaujímá v otázce „Věříte v Boha?“ váhavý, nerozhodný postoj.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 13.–23. června 2008. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1244 respondentů.

Názory veřejnosti na užitečnost církví byly v minulosti vždy nejisté a v zásadě rozdělovaly českou společnost na dva tábory lidí – na jedné straně přesvědčených o smyslu a důležitosti církví a na druhé straně naopak o jejich užitečnosti pochybujících. Současná data, podle kterých považuje církve za prospěšné instituce 37 % občanů, potvrzují posílení skeptických postojů, které výzkumy STEM signalizovaly již od roku 2005. Určitý nárůst negativních stanovisek je patrný rovněž v názorech na vracení majetku církvím. Podíl lidí, kteří zastávají názor, že církve potřebují k bezproblémovému působení, aby jim byl jejich původní majetek vrácen, je relativně nejnižší od poloviny devadesátých let. Vcelku očekávaným důsledkem toho je malý souhlas s vládním návrhem na odškodnění církví za majetek zabavený po roce 1948.

Názory na užitečnost církví a vrácení jejich bývalého majetku

Pramen: STEM, Trendy 2008/06-2, 1244 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Různé
religiozita