Naše zjištění
14. 10. 2009

Názory občanů na ústavní krizi

Některé ze dvou nejsilnějších politických stran nebo oběma zároveň přisuzuje zásadní odpovědnost za ústavní krizi celkem 45 % občanů, poslanci Melčákovi 43 % lidí. Podle třetiny občanů (31%) nese zásadní vinu Ústavní soud, podle čtvrtiny (23 %) jedna nebo obě komory parlamentu.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/2009

NEJVĚTŠÍ DÍL ODPOVĚDNOSTI ZA NEDÁVNOU ÚSTAVNÍ KRIZI PŘIPISUJÍ LIDÉ DVĚMA NEJSILNĚJŠÍM POLITICKÝM STRANÁM A POSLANCI MILOŠI MELČÁKOVI.

Některé ze dvou nejsilnějších politických stran nebo oběma zároveň přisuzuje zásadní odpovědnost za ústavní krizi celkem 45 % občanů, poslanci Melčákovi 43 % lidí. Podle třetiny občanů (31%) nese zásadní vinu Ústavní soud, podle čtvrtiny (23 %) jedna nebo obě komory parlamentu. Menší část veřejnosti (12 %) se domnívá, že zcela zásadní odpovědnost za ústavní krizi má někdo, kdo stojí v pozadí.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 18.–25. 9. 2009. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1256 respondentů.

Nejčastěji činí občané zásadně odpovědnými za ústavní krizi dvě největší politické strany, ČSSD a ODS, nebo alespoň jednu z nich – tak odpovědělo celkem 45 % lidí. Zásadní odpovědnost ČSSD vidí 29 %, ODS jako zásadního viníka vnímá 20 %, obě strany zároveň 29 %.

O zásadním podílu poslance Miloše Melčáka na vzniku krize je přesvědčeno 43 % občanů. Respondenti rovněž nezřídka uváděli, že zásadní odpovědnost nese Ústavní soud (31 %). Celkem 23 % uvedlo, že zásadní odpovědnost je na straně parlamentu nebo některé z parlamentních komor. Častěji je přitom zásadní podíl na krizi připisován sněmovně (21 %) než senátu (12 %). Menší, nikoli však zanedbatelná část veřejnosti (12 %) vyjadřuje domněnku, že zásadní podíl na ústavní krizi nesou subjekty skryté někde v pozadí. Relativně nejlépe vyšel při určování viny za současnou ústavní krizi prezident republiky, kterému přisuzuje zásadní odpovědnost za krizi 7 % lidí.

Výzkum dále ukázal, že nemalá část občanů nedokáže přisoudit zásadní odpovědnost za krizi žádnému z uvedených subjektů – je to celkem 26 %.

Názory na odpovědnost za současnou ústavní krizi (%)
Odpovědi na otázku:
„Jak velkou odpovědnost za současnou ústavní krizi podle Vás nese…“ 

Pramen: STEM, Trendy 9/2009, 1256 respondentů starších 18 let;
pořadí podle procenta odpovědí „zcela zásadní“.


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
krize, politická situace