Naše zjištění
9. 1. 2012

Názory občanů na úroveň demokracie u nás

Se způsobem, jakým u nás funguje demokracie, je spokojena čtvrtina lidí (26 %), což je v dosavadní historii ČR minimum. Prakticky stejný podíl občanů (24 %) považuje stav naší demokracie za srovnatelný se západní Evropou.

INFORMACE Z VÝZKUMU TRENDY 12/2011

VYDÁNO DNE 9. 1. 2012

VEŘEJNOST JE SE STAVEM DEMOKRACIE U NÁS NESPOKOJENA, NEKRITIZUJE VŠAK JEN POLITIKY, ALE I VLASTNÍ SCHOPNOST UPLATŇOVAT V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ DEMOKRATICKÉ PRINCIPY

Se způsobem, jakým u nás funguje demokracie, je spokojena čtvrtina lidí (26 %), což je v dosavadní historii ČR minimum. Prakticky stejný podíl občanů (24 %) považuje stav naší demokracie za srovnatelný se západní Evropou. K dlouhodobému minimu se přiblížila i procenta občanů, kteří si myslí, že naši vedoucí představitelé při svém rozhodování zachovávají demokratické postupy (30 %), a těch, kteří se domnívají, že naše veřejnost umí v běžném životě dostatečně uplatňovat demokratické principy (25 %).

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. až 9. prosince 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1227 respondentů.

Zhruba čtvrtina lidí je spokojena s tím, jak demokracie u nás funguje, a přibližně stejný podíl lidí soudí, že úroveň naší demokracie se neliší od západoevropských zemí. Výzkum tak ukazuje, že v české společnosti převažují lidé, kteří kritizují úroveň demokracie u nás, a také občané, kteří jsou přesvědčeni, že situace u nás není srovnatelná se západní Evropou. Jak navíc dokládá následující graf, každý třetí občan si určitě nemyslí, že úroveň naší demokracie lze srovnat se západní Evropou.

Pramen: STEM, Trendy 12/2011, 1227 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
demokracie, politická situace