Naše zjištění
23. 6. 2011

Názory občanů na to, čí zájmy odbory hájí

V době bezprostředně před stávkou v dopravě většina občanů (71 %) zastávala názor, že odbory v našem státě jsou potřebné a užitečné. Toto vnímání funkce odborů se přitom v naší veřejnosti udržuje už od poloviny 90. let.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 06/2011
VYDÁNO DNE 23. 6. 2011

 

ODBORY PODLE OBČANŮ HÁJÍ PŘEDEVŠÍM ZÁJMY SVÝCH ČLENŮ A STÁTNÍCH ZAMĚSTNANCŮ. JEN O MÁLO VÍCE NEŽ POLOVINA  VEŘEJNOSTI MÁ ZA TO, ŽE HÁJÍ ZÁJMY VŠECH PRACUJÍCÍCH.

 

V době bezprostředně před stávkou v dopravě většina občanů (71 %) zastávala názor, že odbory v našem státě jsou potřebné a užitečné. Toto vnímání funkce odborů se přitom v naší veřejnosti udržuje už od poloviny 90. let. Mezi občany prakticky není pochyb o tom, že odbory hájí zájmy svých členů (tento názor sdílí 86 %), naprostá většina (79 %) se rovněž domnívá, že hájí zájmy státních zaměstnanců. O málo více než polovina (57 %) zastává názor, že se odbory staví za zájmy všech pracujících. Hájení zájmů rozvoje naší ekonomiky a zaměstnanců soukromých firem odborům přisuzuje méně než polovina občanů (48 % resp. 41 %).

 

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 2. – 10. 6. 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1244 respondentů.

 

Podle včera zveřejněných výsledků STEM se odbory těší důvěře poloviny občanů. Výzkum však zjišťoval i názory týkající se funkce odborů v naší společnosti. Výsledky vypovídají o tom, že většina občanů (bezmála tři čtvrtiny – 71 %) si myslí, že odbory jsou v našem státě potřebné a užitečné.

PRAMEN: STEM, TRENDY 06/2011, 1244 RESPONDENTŮ

 Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Instituce
odbory