Naše zjištění
1. 12. 2014

Názory občanů na starobní důchody

Více než čtyřpětinová většina občanů (86 %) si nemyslí, že starobní důchody jsou v naší zemi přiměřené. Podle tří čtvrtin občanů (76 %) průměrné důchody nepostačují starým lidem na zajištění základních potřeb. Lidé starší 60 let jsou v těchto otázkách ještě kritičtější, pouze 8 % z nich považuje důchody za přiměřené a podle 20 % lidí nad 60 let důchody stačí na základní potřeby.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2014

VYDÁNO DNE  1. 12. 2014

ČESKÁ VEŘEJNOST STÁLE KRITIČTĚJI HODNOTÍ VÝŠI STAROBNÍCH DŮCHODŮ

Více než čtyřpětinová většina občanů (86 %) si nemyslí, že starobní důchody jsou v naší zemi přiměřené. Podle tří čtvrtin občanů (76 %) průměrné důchody nepostačují starým lidem na zajištění základních potřeb. Lidé starší 60 let jsou v těchto otázkách ještě kritičtější, pouze 8 % z nich považuje důchody za přiměřené a podle 20 % lidí nad 60 let důchody stačí na základní potřeby.

Citovaný výzkum STEM byl proveden v sérii TRENDY na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 31. října až 9. listopadu 2014. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl soubor 1071 respondentů.

V českém veřejném mínění jasně převažují kritické postoje k současnému důchodovému zabezpečení. Více než čtyři pětiny občanů (86 %) nepovažují současné důchody vyplácené starým lidem za přiměřené. Tříčtvrtinová většina lidí (76 %) se domnívá, že průměrný starobní důchod nestačí pokrýt základní potřeby důchodců.

Názory na starobní důchody (údaje v %)

Pramen: STEM, Trendy 11/2014, 1071 respondentů

Názory na starobní důchody byly podle výzkumů STEM od roku 1998 do roku 2002 poměrně stabilní, v případě přiměřenosti důchodů převažovaly kritické postoje, v případě dostatečnosti důchodů na základní životní potřeby byla veřejnost rozdělena do dvou vyrovnaných táborů. Od roku 2003 se však kritika veřejnosti začala vyhrocovat, nejsilnější byla ve výzkumu z května 2008. Jisté následující zlepšování hodnocení výše důchodového zabezpečení skončilo v roce 2011. Loňský i letošní průzkum zaznamenaly další oslabování pozitivních názorů na výši starobních důchodů. Aktuální data ukazují vůbec nejnižší podíl odpovědí, že důchody jsou přiměřené a že stačí na pokrytí potřeb důchodců, v celé časové řadě STEM od roku 1998.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Sociální politika
důchodový systém, důchody