Naše zjištění
1. 4. 2014

Názory občanů na společnou evropskou měnu

Zhruba každý druhý občan předpokládá, že se Evropské unii podaří udržet společnou měnu. Necelá čtvrtina lidí (24 %) aktuálně podporuje zavedení eura jako měny v České republice. Čtvrtina lidí (26 %) si myslí, že euro zůstane společnou měnou v členských státech, ale nejsou pro jeho zavedení u nás.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2014

VYDÁNO DNE 1. 4. 2014

POLOVINA OBČANŮ MÁ ZA TO, ŽE SE EU PODAŘÍ UDRŽET EURO, PRO JEHO ZAVEDENÍ V ČR JE ALE JEN ČTVRTINA LIDÍ.

Zhruba každý druhý občan předpokládá, že se Evropské unii podaří udržet společnou měnu. Necelá čtvrtina lidí (24 %) aktuálně podporuje zavedení eura jako měny v České republice. Čtvrtina lidí (26 %) si myslí, že euro zůstane společnou měnou v členských státech, ale nejsou pro jeho zavedení u nás. Pro zavedení eura v ČR jsou častěji mladí lidé, vysokoškolsky vzdělaní, lidé orientovaní politicky vpravo a dobře materiálně zajištěni.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 11. – 20. března 2014. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal soubor 1070 respondentů.

Společnost STEM se v březnovém průzkumu zaměřila mimo jiné na názory občanů na společnou evropskou měnu euro. Zajímalo nás, zda se Evropské unii podaří podle názoru lidí udržet společnou měnu a také to, zda Češi podporují zavedení eura jako měny u nás. Otázku ohledně udržení eura jako společné měny v EU pokládáme občanům od roku 2011. Názory byly tehdy poměrně nejednoznačné (zhruba „půl na půl“) a jinak tomu není ani dnes. Bezmála polovina občanů (48 %) si myslí, že se EU podaří udržet společnou měnu, polovina lidí tento názor nesdílí.  Nedůvěra v udržení eura výrazněji převažovala jen v roce 2012, od té doby jsou oba protichůdné názory rovnoměrně rozděleny.

Pramen: STEM, Trendy 2011-2014

Zavedení eura jako měny v České republice podporuje aktuálně necelá čtvrtina občanů. Většina lidí je tedy proti, téměř polovina dotázaných dokonce euro odmítá kategoricky. V období po vstupu ČR do Evropské unie bylo veřejné mínění u nás v názoru na euro rozděleno do dvou poměrně vyrovnaných táborů. Od roku 2010 do roku 2012 však STEM v každém výzkumu na toto téma zjistil snížení podílu zastánců zavedení eura. Letošní výsledky sice naznačují mírný nárůst podílu podporovatelů přijetí eura a úbytek kategorických odpůrců, celkově ale stále výrazně převládají ti, kteří jsou proti zavedení eura jako měny v ČR.

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

My a svět
euro, Evropská unie, měna