Naše zjištění
24. 1. 2012

Názory občanů na současný režim v porovnání s předlistopadovým

Více než polovina občanů (53 %) považuje celkově současný režim za lepší než režim před listopadem 1989. Podobný podíl lidí (54 %) je přesvědčen, že současný režim vytváří pro další generaci lepší budoucnost, než kdyby pokračoval režim před rokem 1989. TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2012 VYDÁNO DNE 24. 1.

TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/2012

VYDÁNO DNE 24. 1. 2012

SOUČASNÝ REŽIM JE PODLE VĚTŠINY LIDÍ LEPŠÍ NEŽ PŘEDLISTOPADOVÝ

Více než polovina občanů (53 %) považuje celkově současný režim za lepší než režim před listopadem 1989. Podobný podíl lidí (54 %) je přesvědčen, že současný režim vytváří pro další generaci lepší budoucnost, než kdyby pokračoval režim před rokem 1989.

Citovaný výzkum STEM byl proveden na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech 29. prosince 2011 až 9. ledna 2012. Respondenti byli vybráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpověděl rozsáhlý soubor 1258 respondentů.

STEM se systematicky zabývá postoji české veřejnosti k současnému režimu ve srovnání s režimem minulým, před listopadem 1989. Z obecného srovnání obou režimů vyplývá, že více než polovina české společnosti hodnotí současný režim jako lepší než režim před listopadem 1989. Zbývající necelá polovina veřejnosti se rozděluje do dvou zhruba vyrovnaných táborů, jedni považují oba režimy za zhruba stejné, druzí preferují předlistopadový režim.

Časová řada STEM od roku 1992 ukazuje, že podíl lidí, kteří hodnotí oba režimy jako stejné, je dlouhodobě stabilní, ale mění se poměry stoupenců a kritiků současného režimu. Úvodní vysoký podíl příznivců současného režimu postupně oslaboval. Podíly stoupenců a odpůrců současného režimu se k sobě nejvíce „přiblížily“ v období 1997-2000. Od roku 2000 se situace změnila, podíl lidí, kteří považují současný režim za lepší, se zvýšil a dlouhodobě se udržuje na úrovni mezi 50 až 60 % (kromě listopadu 2006). Aktuální výzkum zaznamenal mírné snížení k dolní hranici tohoto pásma.

„Když vezmete všechno dohromady a srovnáte minulý a současný režim, řekl(a) byste,
 že současný režim je lepší, stejný, nebo horší než ten předcházející, tj. před listopadem 1989?“

Pramen: STEM, Trendy 1/2012, 1258 respondentů starších 18 let

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
režim, současný a předlistopadový režim