Naše zjištění
2. 11. 2011

Názory občanů na směřování vývoje v ČR

Polovina lidí se v říjnu vyjádřila, že se situace v naší zemi vyvíjí nesprávným směrem. Opačný názor uvedlo 13 % osob, zbylá zhruba třetina lidí (37 %) si vybrala variantu „nesměřuje nikam“. Negativní je i očekávání příštích 12 měsíců. S nadějí do nich vzhlíží 16 % lidí, s nejistotou 37 %, s obavami 47 %. INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011 VYDÁNO DNE  2.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 10/2011

VYDÁNO DNE  2. 11. 2011

PŘÍŠTÍ ROK OČEKÁVAJÍ LIDÉ S OBAVAMI A NEJISTOTOU.

Polovina lidí se v říjnu vyjádřila, že se situace v naší zemi vyvíjí nesprávným směrem. Opačný názor uvedlo 13 % osob, zbylá zhruba třetina lidí (37 %) si vybrala variantu „nesměřuje nikam“. Negativní je i očekávání příštích 12 měsíců. S nadějí do nich vzhlíží 16 % lidí, s nejistotou 37 %, s obavami 47 %.

Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 7. – 15. října 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1277 respondentů.

Otázku, kam směřuje situace v naší zemi („Myslíte si, že se situace v České republice vyvíjí všeobecně správným, nebo nesprávným směrem?“), pokládá STEM respondentům již patnáct let. Aktuální výsledky dokumentují silnou nespokojenost.

„Myslíte si, že se situace v České republice vyvíjí všeobecně správným
nebo nesprávným směrem?"

Pramen: STEM, Trendy 10/2011, 1277 respondentů

Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Domácí politika
vývoj společnosti