Naše zjištění
24. 3. 2011

Názory občanů na Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Povědomí o Sčítání lidu, domů a bytů deklaruje 98 % lidí. O tom, že se jedná o povinnost danou zákonem, ví však jen 71 % veřejnosti. Sčítání vnímá 67 % lidí jako prospěšné a jeho údaje hodnotí jako nutný podklad pro rozhodování státních orgánů. Český statistický úřad vnímá jako dobrého garanta ochrany osobních dat 71 % obyvatel.

INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2011

 

VYDÁNO DNE 24.3.2011

 


ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD JE DOBRÝ GARANT OCHRANY OSOBNÍCH DAT, MÍNÍ SEDM OBČANŮ Z DESETI.

 


Povědomí o Sčítání lidu, domů a bytů deklaruje 98 % lidí. O tom, že se jedná o povinnost danou zákonem, ví však jen 71 % veřejnosti. Sčítání vnímá 67 % lidí jako prospěšné a jeho údaje hodnotí jako nutný podklad pro rozhodování státních orgánů. Český statistický úřad vnímá jako dobrého garanta ochrany osobních dat 71 % obyvatel.

 


Citované výsledky pocházejí z výzkumu STEM provedeného na reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let, který se uskutečnil ve dnech 1. – 8. března 2011. Respondenti byli vybíráni metodou kvótního výběru. Na otázky odpovídal rozsáhlý soubor 1248 respondentů.

 


V nejbližších dnech proběhne v ČR Sčítání lidu, domů a bytů. Povědomí o této akci je velmi vysoké – o sčítání vědí téměř všichni naši občané (98 %)


Méně lidí ale ví, že Sčítání lidu, domů a bytů je podle zákona povinné a že lidem, kteří sčítací formuláře nevyplní, hrozí pokuta. Tuto skutečnost si uvědomuje 71 % dotázaných.


„Víte o tom, že sčítání je podle zákona povinné a tomu, kdo odmítne dotazové formuláře vyplnit, hrozí pokuta až 10 tisíc korun?“

 

Pramen: STEM, Trendy 3/2011, 1248 respondentů starších 18 let

 


Povědomí o tom, že sčítání je povinné, je o něco slabší u mladých lidí ve věku 18-29 let (62 %). Slabší je také u lidí se základním vzděláním bez vyučení (64 %). Lidé s vysokoškolským vzděláním naopak o povinnosti zúčastnit se sčítání vědí  častěji (81 %).


Soubory ke stažení

Stáhnout celý text

Sdílet

Ekonomika
ekonomická situace